Action Nieuws

Facebook Posts

11 m geleden

Actionnieuws suriname

Bent u opzoek naar een vakantie educatie activiteit voor uw kind?
Registreer uw kind voor de vakantie computertrainingen!!
Stuur ons een bericht en contact gegevens voor registratie. U kunt ook langslopen voor een persoonlijk gesprek. Maak vandaag nog contact met juf Aartie, de cursusleidster van het Computer Educatiecentrum Nickerie.
Bereikbare mobielnummer: 08659853.
Startdatum van de trainingen: 20 augustus 2018. De inschrijvingen en registratie zijn al gaande, maak er gebruik van. Leeftijd vanaf 8 jaar.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Ebby Ash

Ebbony Anjali

13 m geleden

Actionnieuws suriname

... Zie meerZie minder

14 m geleden

Actionnieuws suriname

Hindori niet bekend met malversaties bij ziekenhuizen
REDACTIE July 21, 2018
“Ik ben niet bekend met malversaties bij ziekenhuizen. Als dat zo zou zijn, moeten die ziekenhuizen of personen die zich hieraan schuldig maken, onmiddellijk hard aangepakt worden en zich verantwoorden. Aan mij is dit niet gerapporteerd.” Zo reageert Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), desgevraagd op uitspraken die eergisteren zijn gedaan in het parlement over malversaties bij ziekenhuizen, waarbij oneigenlijke declaraties en vergoedingen genoemd zijn.
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft intussen aan het parlement meegedeeld, dat vooral de omgang met de financiële middelen bij de gezondheidsinstellingen, zorgelijk te noemen is. Er is daarom een complete doorlichting gepland voor alle ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen, waarbij zij volledige inzage moeten geven in de financiën. “Ik heb geen enkel probleem met het doorlichten van de ziekenhuizen”, zegt Hindori.
Hij geeft aan dat ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen transparant moeten zijn en moeten kunnen verantwoorden hoe de gelden worden besteed. “De stortingen van de overheid ko-men uit staatsmiddelen c.q. belastinggelden, dus je moet te allen tijde verantwoording kunnen afleggen”, meent Hindori.
Onlangs hebben de directies van alle ziekenhuizen, vanwege de slechte financiële situatie waarin de ziekenhuizen verkeren, besloten om alleen spoedgevallen te behandelen. Deze verklaring heeft zowel in de samenleving als in het parlement gezorgd voor veel commotie. Minister Elias stelde dat de situatie niet zo erg is zoals die geschetst wordt in de verklaring, maar Hindori beweerde het te-gendeel.
Hindori:“De situatie is zeer ernstig in de ziekenhuizen, anders zouden wij niet met zo een verklaring met een noodkreet komen. De ziekenhuisdirecties worden vanuit de werkvloer door de medische specialisten en verpleegkundigen gewezen op de tekorten aan medicatie, medische verbruiksartikelen en medische apparatuur. Op sommige afdelingen is de situatie nijpender dan op andere afdelingen en die kan verschillen per ziekenhuis, maar overal is het algemene beeld dat er een te grote schaarste is aan materialen om nog adequate zorg te kunnen leveren.”
Elias beweerde ook dat er geen tekort is aan medicamenten, maar volgens Hin-dori is het tekort aan medicamenten momenteel een van de grootste problemen in de ziekenhuizen. Met na-me dure geneesmiddelen kunnen moeilijk aangeschaft worden vanuit het ligdagtarief. In dat geval krijgen familieleden van pa-tiënten recepten mee om de medicijnen elders te gaan zoeken. Intussen heeft de minister aangegeven, dat SRD 100 miljoen beschikbaar is gesteld voor de ziekenhuizen. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft de financiële injectie afgelopen donderdag ontvangen. Hiermee zal onder andere het tekort aan medicamenten worden aangevuld.
... Zie meerZie minder

Hindori niet bekend met malversaties bij ziekenhuizen
 REDACTIE  July 21, 2018
“Ik ben niet bekend met malversaties bij ziekenhuizen. Als dat zo zou zijn, moeten die ziekenhuizen of personen die zich hieraan schuldig maken, onmiddellijk hard aangepakt worden en zich verantwoorden. Aan mij is dit niet gerapporteerd.” Zo reageert Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), desgevraagd op uitspraken die eergisteren zijn gedaan in het parlement over malversaties bij ziekenhuizen, waarbij oneigenlijke declaraties en vergoedingen genoemd zijn.
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft intussen aan het parlement meegedeeld, dat vooral de omgang met de financiële middelen bij de gezondheidsinstellingen, zorgelijk te noemen is. Er is daarom een complete doorlichting gepland voor alle ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen, waarbij zij volledige inzage moeten geven in de financiën. “Ik heb geen enkel probleem met het doorlichten van de ziekenhuizen”, zegt Hindori.
Hij geeft aan dat ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen transparant moeten zijn en moeten kunnen verantwoorden hoe de gelden worden besteed. “De stortingen van de overheid ko-men uit staatsmiddelen c.q. belastinggelden, dus je moet te allen tijde verantwoording kunnen afleggen”, meent Hindori.
Onlangs hebben de directies van alle ziekenhuizen, vanwege de slechte financiële situatie waarin de ziekenhuizen verkeren, besloten om alleen spoedgevallen te behandelen. Deze verklaring heeft zowel in de samenleving als in het parlement gezorgd voor veel commotie. Minister Elias stelde dat de situatie niet zo erg is zoals die geschetst wordt in de verklaring, maar Hindori beweerde het te-gendeel.
Hindori:“De situatie is zeer ernstig in de ziekenhuizen, anders zouden wij niet met zo een verklaring met een noodkreet komen. De ziekenhuisdirecties worden vanuit de werkvloer door de medische specialisten en verpleegkundigen gewezen op de tekorten aan medicatie, medische verbruiksartikelen en medische apparatuur. Op sommige afdelingen is de situatie nijpender dan op andere afdelingen en die kan verschillen per ziekenhuis, maar overal is het algemene beeld dat er een te grote schaarste is aan materialen om nog adequate zorg te kunnen leveren.”
Elias beweerde ook dat er geen tekort is aan medicamenten, maar volgens Hin-dori is het tekort aan medicamenten momenteel een van de grootste problemen in de ziekenhuizen. Met na-me dure geneesmiddelen kunnen moeilijk aangeschaft worden vanuit het ligdagtarief. In dat geval krijgen familieleden van pa-tiënten recepten mee om de medicijnen elders te gaan zoeken. Intussen heeft de minister aangegeven, dat SRD 100 miljoen beschikbaar is gesteld voor de ziekenhuizen. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft de financiële injectie afgelopen donderdag ontvangen. Hiermee zal onder andere het tekort aan medicamenten worden aangevuld.

15 m geleden

Actionnieuws suriname

Actionnieuws suriname
... Zie meerZie minder

Actionnieuws suriname

16 m geleden

Actionnieuws suriname

HOUTTRUCKS NOG ALTIJD GEVAARLIJK
REDACTIE July 21, 2018
Keerpunt heeft meerdere malen gewezen op de vele gevaren die gepaard gaan met het houttransport over de openbare wegen en de gevolgen die dit kan hebben voor de wegen waarover vrijwel dagelijks het houttransport plaatsvindt. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is ook bekend met de gevolgen en had daarom een controlemechanisme in het leven geroepen dat bestond uit leden van het ministerie die bijgestaan werden door leden van het Korps Politie Suriname. Het controlemechanisme zou erop toezien dat houttrucks niet te zwaar beladen werden. Een goed initiatief, alleen was het geen lang leven beschoren. Het gevolg is dat wederom het toegestane gewicht wordt overschreden. Dit verschijnsel kan gezien worden in zowel het oosten als het zuiden van het land. Behalve dat de trucks overbeladen zijn, houden de chauffeurs geen rekening met andere weggebruikers. Ze rijden met een vrij grote snelheid wat meerdere malen geresulteerd heeft in aanrijdingen. Ze houden er zelfs geen rekening mee dat ze rijden door dicht bewoonde gebieden. Nu blijkt dat ook de bewoners van het district Coronie zich ergeren aan de manier waarop chauffeurs door de bewoonde gebieden rijden. Een volksvertegenwoordiger heeft zich daarover uitgelaten, volgens hem houden de chauffeurs in Coronie er dezelfde mentaliteit op na. Er wordt geen rekening gehouden met de bewoners. De chauffeurs rijden zonder eraan te denken dat door een verkeerde beweging, er een ramp kan ontstaan. Er wordt al zolang gezegd dat het transport van houtblokken via het water moet geschieden en indien dit niet mogelijk is, moet het veilig geschieden. Maar zolang controle uitblijft, zullen de chauffeurs de regels aan hun laars lappen.
... Zie meerZie minder

HOUTTRUCKS NOG ALTIJD GEVAARLIJK
 REDACTIE  July 21, 2018
Keerpunt heeft meerdere malen gewezen op de vele gevaren die gepaard gaan met het houttransport over de openbare wegen en de gevolgen die dit kan hebben voor de wegen waarover vrijwel dagelijks het houttransport plaatsvindt.  Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is ook bekend met de gevolgen en had daarom een controlemechanisme in het leven geroepen dat bestond uit leden van het ministerie die bijgestaan werden door leden van het Korps Politie Suriname. Het controlemechanisme zou erop toezien dat houttrucks niet te zwaar beladen werden. Een goed initiatief, alleen was het geen lang leven beschoren. Het gevolg is dat wederom het toegestane gewicht wordt overschreden. Dit verschijnsel kan gezien worden in zowel het oosten als het zuiden van het land. Behalve dat de trucks overbeladen zijn, houden de chauffeurs geen rekening met andere weggebruikers. Ze rijden met een vrij grote snelheid wat meerdere malen geresulteerd heeft in aanrijdingen. Ze houden er zelfs geen rekening mee dat ze rijden door dicht bewoonde gebieden. Nu blijkt dat ook de bewoners van het district Coronie zich ergeren aan de manier waarop chauffeurs door de bewoonde gebieden rijden. Een volksvertegenwoordiger heeft zich daarover uitgelaten, volgens hem houden de chauffeurs in Coronie er dezelfde mentaliteit op na. Er wordt geen rekening gehouden met de bewoners. De chauffeurs rijden zonder eraan te denken dat door een verkeerde beweging, er een ramp kan ontstaan. Er wordt al zolang gezegd dat het transport van houtblokken via het water moet geschieden en indien dit niet mogelijk is, moet het veilig geschieden. Maar zolang controle uitblijft, zullen de chauffeurs de regels aan hun laars lappen.

17 m geleden

Actionnieuws suriname

Actionnieuws suriname
carvision/ compa international
... Zie meerZie minder

Actionnieuws suriname

17 m geleden

Actionnieuws suriname

... Zie meerZie minder

18 m geleden

Actionnieuws suriname

Actie op gebakjes. Soesjes ,loempia kroket, Semousa Bara. Roti.phurauri . Pukhora Vleesbrood, Pasteitje Pom ,cake soorten Macaroniovenschotel/salade. Plaats uw bestelling tijdig. Voor levering is er een klein vergoeding. Bellen op 8602343 of 8914158 ... Zie meerZie minder

Actie op gebakjes. Soesjes ,loempia kroket, Semousa  Bara. Roti.phurauri .  Pukhora  Vleesbrood, Pasteitje Pom ,cake soorten Macaroniovenschotel/salade.  Plaats uw bestelling tijdig. Voor levering is er een klein vergoeding. Bellen op 8602343 of 8914158Image attachmentImage attachment

20 m geleden

Actionnieuws suriname

WATEROVERLAST
REDACTIE July 21, 2018
Door de aanhoudende regen van de afgelopen periode zijn verschillende gebieden in het district Wanica blank komen te staan. In het ressort Nieuwe Grond en het ressort Lelydorp, zijn de goten niet te onderscheiden van het wegdek. Ook scholen hebben te kampen met wateroverlast, zoals de muloschool aan de Noordpoolweg. Mondelinge examens moesten uitgesteld worden naar de volgende week. De begraafplaats aan de Schotelweg was ondergelopen, terwijl diverse onverharde binnenwegen onbegaanbaar zijn. Audrey Hankers, districtscommissaris (dc) van Wanica Zuid- Oost, heeft gezegd dat de ondergelopen gebieden haar aandacht hebben. De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, had op uitnodiging van de dc een oriëntatiebezoek gebracht aan de ondergelopen gebieden, waarna er werkafspraken zijn gemaakt die moeten leiden tot een structurele oplossing. Echter is het probleem van wateroverlast nog niet volledig onder controle. Dit is natuurlijk niet alleen een aangelegenheid van de regering, maar ook van de burgers die moeten helpen bij het schoonhouden van hun goten en geen vuil op straat moeten gooien, omdat hierdoor rioleringen en goten verstopt raken, met als gevolg dat het water niet wegstroomt. Wanneer kreken opgeschoond worden, blijkt dat ze vol zitten met vuil dat gedumpt is door burgers. De samenleving wordt de dupe van haar eigen gedrag. Toch hopen wij dat de autoriteiten zo snel als mogelijk met een duurzame oplossing komen zodat het probleem van de wateroverlast voor eens en voor altijd voorbij is. De zware regenperiodes zijn nu achter de rug en we hopen dat de regering niet wacht tot de volgende regentijd, maar voortvarend het probleem van wateroverlast, aan gaat pakken.
... Zie meerZie minder

WATEROVERLAST
 REDACTIE  July 21, 2018
Door de aanhoudende regen van de afgelopen periode zijn verschillende gebieden in het district Wanica blank komen te staan. In het ressort Nieuwe Grond en het ressort Lelydorp, zijn de goten niet te onderscheiden van het wegdek. Ook scholen hebben te kampen met wateroverlast, zoals de muloschool aan de Noordpoolweg. Mondelinge examens moesten uitgesteld worden naar de volgende week. De begraafplaats aan de Schotelweg was ondergelopen, terwijl diverse onverharde binnenwegen onbegaanbaar zijn. Audrey Hankers, districtscommissaris (dc) van Wanica Zuid- Oost, heeft gezegd dat de ondergelopen gebieden haar aandacht hebben. De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, had op uitnodiging van de dc een oriëntatiebezoek gebracht aan de ondergelopen gebieden, waarna er werkafspraken zijn gemaakt die moeten leiden tot een structurele oplossing. Echter is het probleem van wateroverlast nog niet volledig onder controle. Dit is natuurlijk niet alleen een aangelegenheid van de regering, maar ook van de burgers die moeten helpen bij het schoonhouden van hun goten en geen vuil op straat moeten gooien, omdat hierdoor rioleringen en goten verstopt raken, met als gevolg dat het water niet wegstroomt. Wanneer kreken opgeschoond worden, blijkt dat ze vol zitten met vuil dat gedumpt is door burgers.  De samenleving wordt de dupe van haar eigen gedrag. Toch hopen wij dat de autoriteiten zo snel als mogelijk met een duurzame oplossing komen zodat het probleem van de wateroverlast voor eens en voor altijd voorbij is. De zware regenperiodes zijn nu achter de rug en we hopen dat de regering niet wacht tot de volgende regentijd, maar voortvarend het probleem van wateroverlast, aan gaat pakken.

The Custom Facebook Feed plugin