BIinnenlandse Zaken Overheid

Facebook Posts

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

 

Commentaren

Mariska Soir

Aarti Birtantie

Neal

Greta Viola Samalobie

Kartopawiro Ansje

Dani Menig

Hoop ook dat jullie die luilakken renoveren by latour cbb daar luie mensen j gt vroeg uit j huis om optyd klaar tekomn maar die nietsnutters daar zittn daar en verwiselln de helle tyd ryen 😡😡😡

Chaturi Shandhia

Pooja Joomun

Zaïra Zeussel

+ Meer commentaren

4 dagen geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

PERSBERICHT

NAS rondt diverse projecten met succes af

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft voor dit jaar een aantal projecten met succes afgerond. Het eerste betreft het online plaatsen van de database van het slavenregister in Nederland en in Suriname, terwijl het tweede succesvolle project een samenwerking is met het archief van India. Verder heeft in mei dit jaar de diploma-uitreiking van de in 2016 begonnen DIV-I opleiding plaatsgehad. Ook de Behoudsmedewerkerscursus die vorig jaar van start ging, is intussen afgerond. Voor dit jaar zijn er geen nieuwe cursussen en/of opleidingen gepland, omdat de DIV-I opleiding zal worden geëvalueerd. Het NAS is al begonnen met de voorbereidingen hiertoe. Afhankelijk van het verloop van de evaluatie, zal de DIV-I in januari 2019 weer van start gaan.

Het NAS valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Archiefbeleid en het beheren van het Archiefwezen in Suriname. Het archief kreeg vanaf 2006 het Nationaal Archief Suriname als officiële benaming en fungeert als bewaarplaats van de archieven van de overheid. Volgens Audrey Koenders, Chef van de afdeling Educatie en voorlichting tevens waarnemend hoofd Relatiebeheer, heeft het weinig zin om ruim zeven tot acht kilometers aan archieven te hebben, wanneer het publiek niet op de hoogte is van wat het archief allemaal te bieden heeft. Voor het NAS is het daarom enorm belangrijk om zoveel als mogelijk de archiefcollectie te promoten en zichtbaar te maken voor het publiek.

Het promoten van de archiefcollectie naar de buitenwereld toe geschiedt onder meer door middel van tentoonstellingen, publicaties en lezingen. Dat behoort, samen met het ontsluiten van de collectie en deze in goede geordende toegankelijke staat houden, tot de hoofdtaken van het Nationaal Archief. Ook heeft het NAS de bevoegdheid om op alle overheidsinstellingen inspectie te plegen op het beheer van de archieven van die instellingen. Dit, vanwege het feit dat het archiefbeheer in het verleden verkeerd werd toegepast. Daarnaast verstrekt het NAS adviezen en verzorgt ze opleidingen op het gebied van het archiefwezen.

Paramaribo, 20 juli 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

NAS rondt diverse projecten met succes af

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft voor dit jaar een aantal projecten met succes afgerond. Het eerste betreft het online plaatsen van de database van het slavenregister in Nederland en in Suriname, terwijl het tweede succesvolle project een samenwerking is met het archief van India. Verder heeft in mei dit jaar de diploma-uitreiking van de in 2016 begonnen DIV-I opleiding plaatsgehad. Ook de Behoudsmedewerkerscursus die vorig jaar van start ging, is intussen afgerond. Voor dit jaar zijn er geen nieuwe cursussen en/of opleidingen gepland, omdat de DIV-I opleiding zal worden geëvalueerd. Het NAS is al begonnen met de voorbereidingen hiertoe. Afhankelijk van het verloop van de evaluatie, zal de DIV-I in januari 2019 weer van start gaan.

Het NAS valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Archiefbeleid en het beheren van het Archiefwezen in Suriname. Het archief kreeg vanaf 2006 het Nationaal Archief Suriname als officiële benaming en fungeert als bewaarplaats van de archieven van de overheid. Volgens Audrey Koenders, Chef van de afdeling Educatie en voorlichting tevens waarnemend hoofd Relatiebeheer, heeft het weinig zin om ruim zeven tot acht kilometers aan archieven te hebben, wanneer het publiek niet op de hoogte is van wat het archief allemaal te bieden heeft. Voor het NAS is het daarom enorm belangrijk om zoveel als mogelijk de archiefcollectie te promoten en zichtbaar te maken voor het publiek.

Het promoten van de archiefcollectie naar de buitenwereld toe geschiedt onder meer door middel van tentoonstellingen, publicaties en lezingen. Dat behoort, samen met het ontsluiten van de collectie en deze in goede geordende toegankelijke staat houden, tot de hoofdtaken van het Nationaal Archief. Ook heeft het NAS de bevoegdheid om op alle overheidsinstellingen inspectie te plegen op het beheer van de archieven van die instellingen. Dit, vanwege het feit dat het archiefbeheer in het verleden verkeerd werd toegepast. Daarnaast verstrekt het NAS adviezen en verzorgt ze opleidingen op het gebied van het archiefwezen. 

Paramaribo, 20 juli 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

1 week geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

PERSBERICHT

Dossiervorming Biza fungeert als semi-statisch archief

De afdeling Dossiervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is belast met de opslag van onder meer beschikkingen van alle ministeries en bedrijven in Suriname. Voor het opvragen van dossiers (van ambtenaren), statuten, wetten en gegevens van bedrijven kan men terecht op deze afdeling. Waarnemend chef Kalka Sandeep noemt Dossiervorming daarom ook een semi-statisch archief.

Dagelijks zijn de medewerkers bezig met stukken die inkomen, moeten worden afgehandeld, geordend en ingekeken, om die uiteindelijk in file-kasten of archiefdozen te plaatsen en desgevraagd uit te lenen. Ook het samenvatten, opzoeken en opsturen van gevraagde stukken naar een desbetreffende afdeling behoort tot de werkzaamheden. Soms zitten daar documenten bij die gecorrigeerd moeten worden. Wanneer deze documenten niet in orde zijn, worden ze gestuurd naar de bestemde afdeling, waar correctie plaatsvindt. Naast beschikkingen van alle ministeries beschikt Dossiervorming ook over algemene stukken van bedrijven, een aantal wetten en statuten van verenigingen.

Het is de bedoeling om ook op de afdeling Dossiervorming het digitaliseringsproces in te voeren. Dankzij dit proces zullen medewerkers van CPA, Hoofdkantoor en Pensioenfonds van uit hun locaties gemakkelijk kunnen inloggen bij Dossiervorming. Onnodige loperij wordt hiermee verminderd. De afdeling is nog niet officieel van start gegaan met het digitaliseren van de documenten, maar heeft wel de nodige voorbereidingen getroffen. De medewerkers hebben inmiddels al ruim 26.000 documenten opgezocht en opgeslagen.

Paramaribo, 13 juli 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Dossiervorming Biza fungeert als semi-statisch archief

De afdeling Dossiervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is belast met de opslag van onder meer beschikkingen van alle ministeries en bedrijven in Suriname. Voor het opvragen van dossiers (van ambtenaren), statuten, wetten en gegevens van bedrijven kan men terecht op deze afdeling. Waarnemend chef Kalka Sandeep noemt Dossiervorming daarom ook een semi-statisch archief.

Dagelijks zijn de medewerkers bezig met stukken die inkomen, moeten worden afgehandeld, geordend en ingekeken, om die uiteindelijk in file-kasten of archiefdozen te plaatsen en desgevraagd uit te lenen. Ook het samenvatten, opzoeken en opsturen van gevraagde stukken naar een desbetreffende afdeling behoort tot de werkzaamheden. Soms zitten daar documenten bij die gecorrigeerd moeten worden. Wanneer deze documenten niet in orde zijn, worden ze gestuurd naar de bestemde afdeling, waar correctie plaatsvindt. Naast beschikkingen van alle ministeries beschikt Dossiervorming ook over algemene stukken van bedrijven, een aantal wetten en statuten van verenigingen. 

Het is de bedoeling om ook op de afdeling Dossiervorming het digitaliseringsproces in te voeren. Dankzij dit proces zullen medewerkers van CPA, Hoofdkantoor en Pensioenfonds van uit hun locaties gemakkelijk kunnen inloggen bij Dossiervorming. Onnodige loperij wordt hiermee verminderd. De afdeling is nog niet officieel van start gegaan met het digitaliseren van de documenten, maar heeft wel de nodige voorbereidingen getroffen. De medewerkers hebben inmiddels al ruim 26.000 documenten opgezocht en opgeslagen. 

Paramaribo, 13 juli 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

2 weken geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

PERSBERICHT

Biza wil HBO-opleiding ambtenaren op 14 november lanceren

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse zaken wil de launch van de Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor Ambtenaren op 14 november 2018 doen plaatsvinden. Alle voorbereidingen hiertoe zijn op schema.
De Werkgroep Hoger Beroepsopleiding voor Ambtenaren heeft het rapport, waarin het Curriculum van de Bacheloropleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement is opgenomen, in februari 2018 afgerond en aangeboden aan minister Noersalim. Dit rapport biedt richtlijnen om te komen tot implementatie van de opleiding. Samen met de Stichting Onderwijs Ontwikkeling Nederland Suriname (SOONS) is het implementatietraject intussen ingezet.

Volgens de bewindsman bezit niet meer dan twintig procent van de ambtenaren een Hbo-diploma. “En uiteraard, als we praten over rationalisering, professionalisering en een stukje efficiëntie en effectiviteit, dan is het van belang dat we moeten werken aan de educatie van deze groep. Met deze opleiding willen we komen tot een overheidsapparaat met meer HBOkader.”

Minister Noersalim is voorstander van een hoge onderwijskwaliteit. Zijn streven is er dan ook op gericht om internationale erkenning voor de opleiding te krijgen. Er zal te zijner tijd gewerkt worden aan het accrediteren van de opleiding. Dat gebeurt door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie. Het onderwijskundig concept van de opleiding heet Action Learning: leren door te doen. Daarbij gaat het erom dat ervaring gecombineerd wordt met een systematische reflectie op de uitvoering. De kennis die op de opleiding wordt verkregen moet direct op de werkvloer worden toegepast met als uiteindelijk doel professionalisering en rationalisering van de organisatie.

Paramaribo, 6 juli 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Biza wil HBO-opleiding ambtenaren op 14 november lanceren

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse zaken wil de launch van de Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor Ambtenaren op 14 november 2018 doen plaatsvinden. Alle voorbereidingen hiertoe zijn op schema. 
De Werkgroep Hoger Beroepsopleiding voor Ambtenaren heeft het rapport, waarin het Curriculum van de Bacheloropleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement is opgenomen, in februari 2018 afgerond en aangeboden aan minister Noersalim. Dit rapport biedt richtlijnen om te komen tot implementatie van de opleiding. Samen met de Stichting Onderwijs Ontwikkeling Nederland Suriname (SOONS) is het implementatietraject intussen ingezet. 

Volgens de bewindsman bezit niet meer dan twintig procent van de ambtenaren een Hbo-diploma. “En uiteraard, als we praten over rationalisering, professionalisering en een stukje efficiëntie en effectiviteit, dan is het van belang dat we moeten werken aan de educatie van deze groep. Met deze opleiding willen we komen tot een overheidsapparaat met meer HBOkader.” 

Minister Noersalim is voorstander van een hoge onderwijskwaliteit. Zijn streven is er dan ook op gericht om internationale erkenning voor de opleiding te krijgen. Er zal te zijner tijd gewerkt worden aan het accrediteren van de opleiding. Dat gebeurt door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie. Het onderwijskundig concept van de opleiding heet Action Learning: leren door te doen. Daarbij gaat het erom dat ervaring gecombineerd wordt met een systematische reflectie op de uitvoering. De kennis die op de opleiding wordt verkregen moet direct op de werkvloer worden toegepast met als uiteindelijk doel professionalisering en rationalisering van de organisatie.

Paramaribo, 6 juli 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Nice

Wanneer geef je je op Rilly Hippolyte?

Hoe zal de instroming plaats vinden. Moet je een afgeronde VAAO2 diploma hbn of kunnen ambtenaren met een havo/vwo e.d diploma,s ook zo een opleiding volgen.

3 weken geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

Persbericht

BGA presenteert gendervraagstukken aan RvM

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de Raad van Ministers (RvM) geïnformeerd over gendervraagstukken en het genderbeleid. Het waarnemend hoofd van de afdeling, Judith Karijodrono, zegt dat daarbij zowel lokale actieplannen als regionale en internationale committeringen ten aanzien van het genderbeleid aan de ministers is voorgehouden.

Suriname heeft zich via het BGA gecommitteerd aan verschillende internationale verdragen voor de verbetering van de positie van de vrouw. Eén hiervan is het CEDAW -verdrag tegen elke vorm van discriminatie van de vrouw. Een internationaal actieplan, dat ook in Suriname loopt, is het He-for-She-programma. Dit programma is door de actrice Emma Watson in 2014 in het leven geroepen om ook mannen te betrekken bij de strijd voor gendergelijkheid.

Biza-minister Mike Noersalim heeft tijdens de presentatie de He-for-She-campagne extra onder de aandacht gebracht. Hij nodigde de aanwezige mannelijke ministers uit om zich alvast te committeren aan dit internationaal actieplan. De genderpresentatie heeft als doel om de RvM inzicht te verschaffen in onder andere gendervraagstukken, de stand van zaken van het nationaal genderbeleid en de bewustwordingsactiviteiten van het BGA voor de hele samenleving, alsook op bestuurlijk niveau.

Biza-beleidsadviseur Nazir Eskak was belast met de presentatie. Hij nodigde de ministers uit om zich ook te committeren aan deze zaak. De aanwezige ministers hebben positief gereageerd op verstrekte informatie. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid was als voorzitter van de raad ook de gastheer. Hij drukte de ministers op het hart om zich ook aan het genderbeleid te committeren. Ook heeft Moestadja het BGA verzekerd dat er goed notitie is genomen van het gepresenteerde.

Paramaribo, 29 juni 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

BGA presenteert gendervraagstukken aan RvM 

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de Raad van Ministers (RvM) geïnformeerd over gendervraagstukken en het genderbeleid. Het waarnemend hoofd van de afdeling, Judith Karijodrono, zegt dat daarbij zowel lokale actieplannen als regionale en internationale committeringen ten aanzien van het genderbeleid aan de ministers is voorgehouden. 

Suriname heeft zich via het BGA gecommitteerd aan verschillende internationale verdragen voor de verbetering van de positie van de vrouw. Eén hiervan is het CEDAW -verdrag tegen elke vorm van discriminatie van de vrouw. Een internationaal actieplan, dat ook in Suriname loopt, is het He-for-She-programma. Dit programma is door de actrice Emma Watson in 2014 in het leven geroepen om ook mannen te betrekken bij de strijd voor gendergelijkheid. 

Biza-minister Mike Noersalim heeft tijdens de presentatie de He-for-She-campagne extra onder de aandacht gebracht. Hij nodigde de aanwezige mannelijke ministers uit om zich alvast te committeren aan dit internationaal actieplan. De genderpresentatie heeft als doel om de RvM inzicht te verschaffen in onder andere gendervraagstukken, de stand van zaken van het nationaal genderbeleid en de bewustwordingsactiviteiten van het BGA voor de hele samenleving, alsook op bestuurlijk niveau.

Biza-beleidsadviseur Nazir Eskak was belast met de presentatie. Hij nodigde de ministers uit om zich ook te committeren aan deze zaak. De aanwezige ministers hebben positief gereageerd op verstrekte informatie. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid was als voorzitter van de raad ook de gastheer. Hij drukte de ministers op het hart om zich ook aan het genderbeleid te committeren. Ook heeft Moestadja het BGA verzekerd dat er goed notitie is genomen van het gepresenteerde. 

Paramaribo, 29 juni 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

... Zie meerZie minder

01 Juli 1863 - 01 Juli 2018:
155 Jaar Keti Koti in Suriname..
... Zie meerZie minder

01 Juli 1863 - 01 Juli 2018:
155 Jaar Keti Koti in Suriname..

 

Commentaren

Switi Manspasi Dey

3 weken geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

PERSBERICHT

Samenwerking met verkiezingsactoren benadrukt bij voorbereiding verkiezingen

“Suriname staat nationaal en internationaal bekend om het organiseren van goede, transparante en democratische verkiezingen. Binnen de verkiezingsorganisatie zal om die redenen in de fase van voorbereidingen ook bijzonder de nadruk worden gelegd op de samenwerking met andere verkiezingsactoren”. Woorden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) tijdens een introductiebijeenkomst deze week met het College van Districtscommissarissen in het kader van de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen. Volgens artikel 86 van de Kiesregeling is de vaststelling van de dag van de verkiezingen voorbehouden aan de President van de Republiek Suriname. “Wij gaan ervan uit dat die op 25 mei 2020 zal plaatsvinden. Dat is vanaf nu gerekend nog krap twee jaar. Misschien lijkt dat nog ver, doch een goed en tijdig begin is het halve werk, die ons onnodige stress en spanningen zal besparen. Daarenboven is ons streven gericht op kwaliteit. Kwaliteit houdt hier in het correct, ordelijk en feilloos de verkiezingen laten verlopen,” sprak minister Noersalim de districtscommissarissen toe. In 2019 zal het ministerie van Binnenlandse Zaken de pre-electorale fase ingaan. Daarna zal in 2020 de overgang worden gemaakt naar de electorale periode. De bewindsman benadrukte dat Biza de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede verkiezingen niet in haar eentje draagt, maar dat het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar diverse werkarmen en actoren bij betrokken zijn. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken alsmede de regering zijn van hun verantwoordelijkheid en haar plicht, bewust de verkiezingen met prioriteit te organiseren en uit te voeren”, zei de minister. De ervaring leert dat naar gelang de dag van de verkiezingen nadert, de verkiezingswerkzaamheden een hoger tempo van uitvoering vereisen. Aan het college van districtscommissarissen wordt in dit kader belangrijke taken en verantwoordelijkheden toegekend. Minister Noersalim gaat ervan uit dat de districtscommissarissen de opgedragen taken serieus naar behoren zullen uitvoeren en spoorde hen aan om gebruik te maken van de opgedane praktijkervaringen. “Een goede, heldere communicatie met alle betrokkenen is een voorwaarde om misverstanden te voorkomen”, aldus de bewindsman.

Paramaribo, 29 juni 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Samenwerking met verkiezingsactoren benadrukt bij voorbereiding verkiezingen

“Suriname staat nationaal en internationaal bekend om het organiseren van goede, transparante en democratische verkiezingen. Binnen de verkiezingsorganisatie zal om die redenen in de fase van voorbereidingen ook bijzonder de nadruk worden gelegd op de samenwerking met andere verkiezingsactoren”. Woorden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) tijdens een introductiebijeenkomst deze week met het College van Districtscommissarissen in het kader van de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen. Volgens artikel 86 van de Kiesregeling is de vaststelling van de dag van de verkiezingen voorbehouden aan de President van de Republiek Suriname. “Wij gaan ervan uit dat die op 25 mei 2020 zal plaatsvinden. Dat is vanaf nu gerekend nog krap twee jaar. Misschien lijkt dat nog ver, doch een goed en tijdig begin is het halve werk, die ons onnodige stress en spanningen zal besparen. Daarenboven is ons streven gericht op kwaliteit. Kwaliteit houdt hier in het correct, ordelijk en feilloos de verkiezingen laten verlopen,” sprak minister Noersalim de districtscommissarissen toe. In 2019 zal het ministerie van Binnenlandse Zaken de pre-electorale fase ingaan. Daarna zal in 2020 de overgang worden gemaakt naar de electorale periode. De bewindsman benadrukte dat Biza de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede verkiezingen niet in haar eentje draagt, maar dat het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar diverse werkarmen en actoren bij betrokken zijn. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken alsmede de regering zijn van hun verantwoordelijkheid en haar plicht, bewust de verkiezingen met prioriteit te organiseren en uit te voeren”, zei de minister. De ervaring leert dat naar gelang de dag van de verkiezingen nadert, de verkiezingswerkzaamheden een hoger tempo van uitvoering vereisen. Aan het college van districtscommissarissen wordt in dit kader belangrijke taken en verantwoordelijkheden toegekend. Minister Noersalim gaat ervan uit dat de districtscommissarissen de opgedragen taken serieus naar behoren zullen uitvoeren en spoorde hen aan om gebruik te maken van de opgedane praktijkervaringen. “Een goede, heldere communicatie met alle betrokkenen is een voorwaarde om misverstanden te voorkomen”, aldus de bewindsman. 

Paramaribo, 29 juni 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

3 weken geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

Persbericht

Pad van Verzoening krijgt serieuze aandacht van regering

Vandaag de dag zoeken vele landen nog steeds naar een gepaste oplossing voor het recht doen van slachtoffers en nabestaanden. Ook in Suriname is de discussie nog in volle gang over hoe de Surinaamse samenleving moet omgaan met haar verleden, zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken bij de kranslegging bij het national monument Bastion Veere in het Fort Zeelandia in verband met de Dag van Nationale Rouw.
De bewindsman is van mening dat er namelijk geen perfect vooropgestelde methode bestaat voor het verwerken van het verleden, waar een ieder hun eigen manier en tijd nodig heeft om het verleden te kunnen verwerken “ Suriname is daarnaast een toonbeeld van diversiteit in etniciteit, religie en cultuur en dat gegeven zal ongetwijfeld haar voordelen hebben wanneer dat wordt gerelateerd aan verwerkingsmethodes.”
Initiatieven zijn ondernomen die bedoeld zijn om het verleden op een gepaste wijze te verwerken. Hierbij kunnen genoemd worden verontschuldigingen, publieke ceremonies en het aanleggen van monumenten. De Biza-minister zegt dat de regering hiermee aangeeft serieus aandacht te besteden aan dit vraagstuk. “ Het pad van verzoening moet ertoe leiden dat de Surinaamse samenleving van een verdeeld verleden geleid wordt naar een gesmeden toekomst waarin vrede en maatschappelijke rust belangrijke randvoorwaarden vormen om de ontwikkeling van dit gezegend land verder ter hand te nemen”
De loop voor verzoening op het Pad van Verzoening is gehouden op de Dag van Nationale Rouw en Verzoening op donderdag 28 juni 2018. Dit pad is uitgezet en ingericht door het Comité en Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Behalve bij het monument van Bastion Veere zijn er ook kransen gelegd bij het monument van Gevallenen.

Paramaribo, 28 juni 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Pad van Verzoening krijgt serieuze aandacht van regering

Vandaag de dag zoeken vele landen nog steeds naar een gepaste oplossing voor het recht doen van slachtoffers en nabestaanden. Ook in Suriname is de discussie nog in volle gang over hoe de Surinaamse samenleving moet omgaan met haar verleden, zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken bij de kranslegging bij het national monument Bastion Veere in het Fort Zeelandia in verband met de Dag van Nationale Rouw.
De bewindsman is van mening dat er namelijk geen perfect vooropgestelde methode bestaat voor het verwerken van het verleden, waar een ieder hun eigen manier en tijd nodig heeft om het verleden te kunnen verwerken “ Suriname is daarnaast een toonbeeld van diversiteit in etniciteit, religie en cultuur en dat gegeven zal ongetwijfeld haar voordelen hebben wanneer dat wordt gerelateerd aan verwerkingsmethodes.”
Initiatieven zijn ondernomen die bedoeld zijn om het verleden op een gepaste wijze te verwerken. Hierbij kunnen genoemd worden verontschuldigingen, publieke ceremonies en het aanleggen van monumenten. De Biza-minister zegt dat de regering hiermee aangeeft serieus aandacht te besteden aan dit vraagstuk. “ Het pad van verzoening moet ertoe leiden dat de Surinaamse samenleving van een verdeeld verleden geleid wordt naar een gesmeden toekomst waarin vrede en maatschappelijke rust belangrijke randvoorwaarden vormen om de ontwikkeling van dit gezegend land verder ter hand te nemen”
De loop voor verzoening op het Pad van Verzoening is gehouden op de Dag van Nationale Rouw en Verzoening op donderdag 28 juni 2018. Dit pad is uitgezet en ingericht door  het Comité en Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Behalve bij het monument van Bastion Veere zijn er ook kransen gelegd bij het monument van Gevallenen.

Paramaribo, 28 juni 2018 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

The Custom Facebook Feed plugin