BIinnenlandse Zaken Overheid

Facebook Posts

Eid Mubarak..Check Out Maher Zain's Latest Album "One": //www.youtube.com/playlist?list... Order from iTunes/Amazon now: //smarturl.it/MZOne ©2016 Awakening Re... ... Zie meerZie minder

Video image

 

Commentaren

Eid Mubarak.. ... Zie meerZie minder

Eid Mubarak..

1 week geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

PERSBERICHT

Biza geeft presentatie Genderperspectieven aan DNA

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en de functionarissen van het Bureau Gender Aangelegenheden hebben een presentatie gegeven aan De Nationale Assemblee. Dit gebeurde op donderdag 7 juni. Conform haar taakstelling heeft Biza een leidende rol in het ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid. Volgens de bewindsman kan het ministerie deze rol pas goed vervullen als zij de ondersteuning krijgt van diverse stakeholders en instituties in ons land, waaronder DNA als wetgevende macht.
De bewindsman zegt dat de Staat Suriname partij is bij diverse mensenrechtenverdragen, die staan voor gelijke behandeling van een ieder. In 1993 ratificeerde de Staat Suriname het United Nations verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (in het Engels: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)), ook wel bekend als het Vrouwenverdrag. Dit verdrag verplicht de Staat om alle nodige maatregelen te treffen ter uitbanning van discriminatie tegen vrouwen. “In februari 2018 heeft een constructieve dialoog plaatsgevonden tussen de Staat Suriname en de UN CEDAW Commissie, en één van de aanbevelingen uit deze dialoog is om genoegzaam aandacht te besteden aan de belangrijke rol die weggelegd is voor DNA bij de implementatie van het CEDAW-verdrag”, sprak de Biza-minister.
Om gendergelijkheid te bewerkstelligen, moeten we volgens de bewindsman beseffen dat het erg belangrijk is om diverse ongelijkheden weg te werken. Dat gaat gepaard met het overwinnen van verschillende obstakels. “ Belangrijk is dat deze sessie de mogelijkheid biedt om op het hoogste niveau, de regering en De Nationale Assemblee, ingelicht te worden over de voornaamste zaken en commitments die wij hebben en de stand van zaken, opdat wij met z’n allen - meer dan voorheen - doelgericht en eensgezind werken aan het creëren van die evenwichtige verhoudingen”, sprak minister Noersalim. “Die evenwichtige verhoudingen betekenen soms ook dat waar mannen in een achterstandspositie zijn, aandacht aan die omstandigheden wordt geschonken en deze aangepakt worden.”

Paramaribo, 11 juni 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT
Biza geeft presentatie Genderperspectieven aan DNA
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en de functionarissen van het Bureau Gender Aangelegenheden hebben een presentatie gegeven aan De Nationale Assemblee. Dit gebeurde op donderdag 7 juni. Conform haar taakstelling heeft Biza een leidende rol in het ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid. Volgens de bewindsman kan het ministerie deze rol pas goed vervullen als zij de ondersteuning krijgt van diverse stakeholders en instituties in ons land, waaronder DNA als wetgevende macht.
De bewindsman zegt dat de Staat Suriname partij is bij diverse mensenrechtenverdragen, die staan voor gelijke behandeling van een ieder. In 1993 ratificeerde de Staat Suriname het United Nations verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (in het Engels: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)), ook wel bekend als het Vrouwenverdrag. Dit verdrag verplicht de Staat om alle nodige maatregelen te treffen ter uitbanning van discriminatie tegen vrouwen. “In februari 2018 heeft een constructieve dialoog plaatsgevonden tussen de Staat Suriname en de UN CEDAW Commissie, en één van de aanbevelingen uit deze dialoog is om genoegzaam aandacht te besteden aan de belangrijke rol die weggelegd is voor DNA bij de implementatie van het CEDAW-verdrag”, sprak de Biza-minister.
Om gendergelijkheid te bewerkstelligen, moeten we volgens de bewindsman beseffen dat het erg belangrijk is om diverse ongelijkheden weg te werken. Dat gaat gepaard met het overwinnen van verschillende obstakels. “ Belangrijk is dat deze sessie de mogelijkheid biedt om op het hoogste niveau, de regering en De Nationale Assemblee, ingelicht te worden over de voornaamste zaken en commitments die wij hebben en de stand van zaken, opdat wij met z’n allen - meer dan voorheen - doelgericht en eensgezind werken aan het creëren van die evenwichtige verhoudingen”, sprak minister Noersalim. “Die evenwichtige verhoudingen betekenen soms ook dat waar mannen in een achterstandspositie zijn, aandacht aan die omstandigheden wordt geschonken en deze aangepakt worden.”
Paramaribo, 11 juni 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

BEKENDMAKING.. ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING..

 

Commentaren

Santusha Raghoe Claudi von Bruin

Dayenne Dipodrono

Maureen Fudgy

RQ Fay Sandjon

Okay leuk

Sarah Van T Kruys

Shaun Nick Wongsodimedjo Bren Setrodipo Romario Doorson Melvin Karioredjo Delano Soewanto

Shaquille Soebdhan

Ashwin Debidin Faziel Shirally Zahira Imamdi Sabrina Baksi

Patricia Djojopawiro - Sanawi Riano Ike Djojopawiro Deborah Dijoen Evy Tirtodadie-Sanawi Miguel Tjokrodirijo

Dionne Roethof

Lucy D-Djokarso Humphrey Asmad

Shelly Pawiro

Faria Mitchel kijk

Sylvano Waslam

Gordon Kertopawiro

Sarah Lobles

Bryan Djakiman

😂😂😂😂😂

Juf Sietje Rosita Lillian Samingoen Farida Leakat Farshjana Leakat

Jair Setrodipo ??

Madhuvi Gobardhan Devika Gobardhan long weekend.jullie kunnen komen werken voor m

Goercharan Adesh

Sivania Ozir kijk

Soraya Kertodikromo Kim Huang hahahahaha

+ Meer commentaren

2 weken geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

PERSBERICHT

Biza ondersteunt religieuze organisaties door geestelijken te bezoldigen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) geeft via haar afdeling Religieuze Aangelegenheden zoveel mogelijk ondersteuning aan religieuze organisaties, die behoren tot de verschillende geloofsovertuigingen. Vroeger kwam de ondersteuning in de vorm van subsidie tot uiting. Tegenwoordig geschiedt dat middels het bezoldigen van een Voorganger of een Imam. Het gaat hierbij om geestelijken die voorgedragen worden door de religieuze organisaties zelf.

Uit het toekennen van de maandelijkse bezoldiging is voortgevloeid dat deze geestelijken tot ambtenaren behoren. Voor hen gelden dan ook de rechten en de plichten die zijn vervat in de Personeelswet. Volgens beleidsadviseur Stanley Soeropawiro kregen vroeger alleen kerken een subsidie, maar tegenwoordig wordt deze subsidie toegekend aan alle religieuze organisaties van verschillende geloofsovertuigingen. Deze subsidie geschiedt in de vorm van het bezoldigen van een Voorganger of een Imam, ook wel Bezoldigde Geestelijken genoemd. Elke organisatie kan een geestelijke voordragen, die bezoldigd wordt door de overheid. Deze bezoldigde geestelijken behoren ook tot landsdienaren of ambtenaren en dienen zich als zodanig ook aan de Ambtenarenpersoneelswet te houden. Dat betekent dat zij zich ook dienen te houden aan de rechten en de plichten die vervat zijn in deze wet.

Als ambtenaar in vaste dienst hebben bezoldigde geestelijken recht op ziektekostenverzorging, kinderbijslag en pensioen. Degenen die op contractbasis zijn aangenomen, kunnen met de nieuwe pensioenwet ook in aanmerking komen voor pensioen, indien zij de 60-jarige leeftijd bereikt hebben. De bezoldigde geestelijken dienen daadwerkelijk het werk van een geestelijke succesvol te verrichten. “Het is daarom erg belangrijk dat de bezoldigde geestelijken het religieuze werk serieus aanpakken”, zegt Soeropawiro. Op deze manier kunnen problemen worden voorkomen. Uiteindelijk gaat het om een subsidie van de overheid, waar positieve resultaten tegenover moeten staan.

Paramaribo, 06 juni 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT
Biza ondersteunt religieuze organisaties door geestelijken te bezoldigen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) geeft via haar afdeling Religieuze Aangelegenheden zoveel mogelijk ondersteuning aan religieuze organisaties, die behoren tot de verschillende geloofsovertuigingen. Vroeger kwam de ondersteuning in de vorm van subsidie tot uiting. Tegenwoordig geschiedt dat middels het bezoldigen van een Voorganger of een Imam. Het gaat hierbij om geestelijken die voorgedragen worden door de religieuze organisaties zelf.
Uit het toekennen van de maandelijkse bezoldiging is voortgevloeid dat deze geestelijken tot ambtenaren behoren. Voor hen gelden dan ook de rechten en de plichten die zijn vervat in de Personeelswet. Volgens beleidsadviseur Stanley Soeropawiro kregen vroeger alleen kerken een subsidie, maar tegenwoordig wordt deze subsidie toegekend aan alle religieuze organisaties van verschillende geloofsovertuigingen. Deze subsidie geschiedt in de vorm van het bezoldigen van een Voorganger of een Imam, ook wel Bezoldigde Geestelijken genoemd. Elke organisatie kan een geestelijke voordragen, die bezoldigd wordt door de overheid. Deze bezoldigde geestelijken behoren ook tot landsdienaren of ambtenaren en dienen zich als zodanig ook aan de Ambtenarenpersoneelswet te houden. Dat betekent dat zij zich ook dienen te houden aan de rechten en de plichten die vervat zijn in deze wet.
Als ambtenaar in vaste dienst hebben bezoldigde geestelijken recht op ziektekostenverzorging, kinderbijslag en pensioen. Degenen die op contractbasis zijn aangenomen, kunnen met de nieuwe pensioenwet ook in aanmerking komen voor pensioen, indien zij de 60-jarige leeftijd bereikt hebben. De bezoldigde geestelijken dienen daadwerkelijk het werk van een geestelijke succesvol te verrichten. “Het is daarom erg belangrijk dat de bezoldigde geestelijken het religieuze werk serieus aanpakken”, zegt Soeropawiro. Op deze manier kunnen problemen worden voorkomen. Uiteindelijk gaat het om een subsidie van de overheid, waar positieve resultaten tegenover moeten staan.
Paramaribo, 06 juni 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

145 Jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname ... Zie meerZie minder

145 Jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname

BEKENDMAKING! ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING!

 

Commentaren

Rishje Ris

4 weken geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

Verwijdering 2D barcode in het Surinaams Caricom paspoort

Vanaf de start van de uitgifte van het Surinaams Caricom paspoort in 2005 is dit document voorzien van een 2D barcode, welke op de houderpagina wordt aangebracht. Het is thans echter verboden om een 2D barcode op de houderpagina van paspoorten te plaatsen.

Paspoorten worden uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Biza-Directeur Putridewi Amatsoemarto brengt onder de aandacht, dat de personalisering en uitgifte van het Surinaams paspoort is gehouden aan internationale regelgeving vanuit de Civil Aviation Organisation (ICAO), waarbij eventuele wijzigingen met betrekking tot de uitgifte van reisdocumenten eveneens door het CBB uitgevoerd dienen te worden.

Conform Doc. 9303 – Machine readable travel documents Part 1 – inzake specificities van reisdocumenten van de ICAO, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en regelgeving van machine leesbare reisdocumenten, is het thans verboden om een 2D barcode op de houderpagina van paspoorten te plaatsen.

De nieuwe specificaties zijn per ingaande 30 april als volgt:
- Verwijdering van de 2D barcode
- Kleurenprint van de Ghost Image
- Verplaatsing van de handtekening van de houder van links onder de foto naar rechts onder plaats van uitgifte.

De paspoorten die voorzien zijn van de oude lay-out zijn geldig tot en met de geldingsduur zoals aangegeven in het paspoort.
.

Paramaribo, 17 mei 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING
Verwijdering 2D barcode in het Surinaams Caricom paspoort
Vanaf de start van de uitgifte van het Surinaams Caricom paspoort in 2005 is dit document voorzien van een 2D barcode, welke op de houderpagina wordt aangebracht. Het is thans echter verboden om een 2D barcode op de houderpagina van paspoorten te plaatsen.
Paspoorten worden uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Biza-Directeur Putridewi Amatsoemarto brengt onder de aandacht, dat de personalisering en uitgifte van het Surinaams paspoort is gehouden aan internationale regelgeving vanuit de Civil Aviation Organisation (ICAO), waarbij eventuele wijzigingen met betrekking tot de uitgifte van reisdocumenten eveneens door het CBB uitgevoerd dienen te worden.
Conform Doc. 9303 – Machine readable travel documents Part 1 – inzake specificities van reisdocumenten van de ICAO, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en regelgeving van machine leesbare reisdocumenten, is het thans verboden om een 2D barcode op de houderpagina van paspoorten te plaatsen.
De nieuwe specificaties zijn per ingaande 30 april als volgt:
- Verwijdering van de 2D barcode
- Kleurenprint van de Ghost Image
- Verplaatsing van de handtekening van de houder van links onder de foto naar rechts onder plaats van uitgifte.
De paspoorten die voorzien zijn van de oude lay-out zijn geldig tot en met de geldingsduur zoals aangegeven in het paspoort.
.
Paramaribo, 17 mei 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

 

Commentaren

Is mogelijk om van 5 naar 10 jaren geldigheidsduur zoals in Brazilië.

Marvin Denkers tjek hier

The Custom Facebook Feed plugin