Dagblad Suriname

Facebook Posts

4 uur geleden

Dagblad Suriname

... Zie meerZie minder

4 uur geleden

Dagblad Suriname

Het programma “Owru Pokuman fu Sranan” wordt elke week in Nederland uitgezonden via Rapar Connect TV. Van elke artiest zal het programma in 2 delen worden uitgezonden.

Op de vrijdagavond deel 1 en zaterdagavond deel 2, beide dagen tussen 21.00 en 22.00 uur.

In de aflevering op vrijdag 19 oktober is de gast Errol de La Fuente. Hij vertelt zijn showbiz verhaal, compleet met foto's en muziek.

Rapar Connect TV zal via 070TV Ziggo kanaal 44 te ontvangen zijn in de regio Haaglanden in Rijswijk, Nootdorp, Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar
... Zie meerZie minder

Het programma “Owru Pokuman fu Sranan” wordt elke week in Nederland uitgezonden via Rapar Connect TV. Van elke artiest zal het programma in 2 delen worden uitgezonden. 

Op de vrijdagavond deel 1 en zaterdagavond deel 2, beide dagen tussen 21.00 en 22.00 uur. 

In de aflevering op vrijdag 19 oktober is de gast Errol de La Fuente. Hij vertelt zijn showbiz verhaal, compleet met fotos en muziek.

Rapar Connect TV zal via 070TV Ziggo kanaal 44 te ontvangen zijn in de regio Haaglanden in Rijswijk, Nootdorp, Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg en WassenaarImage attachment

7 uur geleden

Dagblad Suriname

... Zie meerZie minder

9 uur geleden

Dagblad Suriname

Goud
1 gram: $ 39,43

Bankkoers:
$ 7,52/ € 8,67

Cambiokoers:
$ 7,70 / € 8,25

Benzineprijzen:
GOw2
Unleaded: SRD 6,95
Diesel: SRD 6,64

Roy Boedhoe Enterprises
Unleaded: SRD 6,99
Diesel: SRD 6,69
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

De banken de grootste boeven Klopt helemaal nietbij de DSB was het 7,7.... Op de vraag dat de website wat anders wijst zegt de medewerker zij in niet op de hoogte van en onderhoud de site niet. Zou zeggen mensen liever naar de Cambio,een vooral niet de DSB.

12 uur geleden

Dagblad Suriname

Hamilton wil F1-titel in Austin zeker stellen

October 19-21, 2018 -- De Grand Prix van de VS vindt plaats op het Circuit of the Americas, Austin, Texas.

Lewis Hamilton will secure his fifth Formula One crown if he outscores Sebastian Vettel by eight points in Austin, at the U.S. Grand Prix. The British champion has claimed the chequered flag at the last four races held in Texas, winning his 2015 title at the circuit.

Hamilton is part of a select club of only five drivers with four or more titles, comprising fellow four-time winners Sebastian Vettel and Alain Prost, Juan Manuel Fangio on five and record holder Michael Schumacher on seven.

Remaining races:
October 21, 2018 - United States Grand Prix
October 28, 2018 - Mexican Grand Prix
November 11, 2018 - Brazilian Grand Prix
November 25, 2018 - Abu Dhabi Grand Prix
... Zie meerZie minder

Hamilton wil F1-titel in Austin zeker stellen

October 19-21, 2018 -- De Grand Prix van de VS vindt plaats op het Circuit of the Americas, Austin, Texas.

Lewis Hamilton will secure his fifth Formula One crown if he outscores Sebastian Vettel by eight points in Austin, at the U.S. Grand Prix. The British champion has claimed the chequered flag at the last four races held in Texas, winning his 2015 title at the circuit.

Hamilton is part of a select club of only five drivers with four or more titles, comprising fellow four-time winners Sebastian Vettel and Alain Prost, Juan Manuel Fangio on five and record holder Michael Schumacher on seven.

Remaining races:
October 21, 2018 - United States Grand Prix
October 28, 2018 - Mexican Grand Prix
November 11, 2018 - Brazilian Grand Prix
November 25, 2018 - Abu Dhabi Grand Prix

12 uur geleden

Dagblad Suriname

Mop van de dag

Een oude dame informeert naar het land waar de kangoeroe vandaan komt. Dat is een rasechte Australier, zegt de oppasser van de dierentuin. Gotochot, roept ze verschrikt uit, en dan te bedenken dat mijn zuster met zo eentje getrouwd is.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Hy maakt rare sprongen he oma?

13 uur geleden

Dagblad Suriname

Bekijk opwarming positief. Weg met doem- scenario’s Klimaat

Ook rechters en politici zijn gebonden aan de universele wetten van de natuurkunde. Dus weg met dat gammele Klimaatakkoord en ruim baan voor de vele kansen die klimaatverandering de wereld ook biedt. Er is wereldwijde consensus over de morele plicht van de mensheid om een goede rentmeester te zijn van onze unieke planeet. Maar met steeds meer mensen maken we van de aarde een uitdijende vuilnisbelt, zijn we bezig om de natuurlijke hulpbronnen versneld uit te putten en zorgen we ervoor dat de biodiversiteit hard afneemt. Daar zou alle aandacht van overheden naartoe moeten gaan. Maar de werkelijkheid is anders. Vooral Nederland zit gevangen in het web van een ondeugdelijk Klimaatakkoord waarin CO2-reductie de heilige graal is. Daardoor zijn we bezig met de verkeerde discussie en de verkeerde maatregelen. We denken het klimaat op aarde naar onze hand te kunnen zetten, maar intussen zijn we niet eens in staat de Oostvaardersplassen duurzaam in te richten. Er is een nieuwe klimaatvisie nodig die is gebaseerd op een bredere kennis van zaken. En vooral ook een visie die niet is gericht op het afwenden van doemscenario’s, maar op het benutten van kansen. Het is de klimaatbeweging gelukt om politici ervan te overtuigen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door door de mens gemaakte koolstofdioxide, CO2. Als we die CO2 maar uit de lucht weten te houden, zo is de redenering, dan kunnen we de mondiale opwarming een halt toeroepen. Maar metingen in de afgelopen decennia en feiten uit het geologisch archief geven een totaal ander beeld. Er zijn steeds meer harde aanwijzingen dat niet de mens, maar de natuur het aardse klimaat regelt, al miljoenen jaren. Met de zon in de hoofdrol. De wereld kent veel sterk verschillende klimaatregio’s. Die hebben allemaal een CO2-concentratie van ongeveer 0,04 procent, maar het klimaat aldaar toont grote onderlinge verschillen. Er moeten dus andere factoren in het spel zijn dan de hoeveelheid CO2 die ervoor zorgen dat die verschillen optreden. De geschiedenis van onze planeet bevestigt dat op vele manieren. Zo’n 20.000 jaar geleden was heel Noord-Europa met ijs bedekt en kon je van Nederland naar Engeland lopen. Zeker geen unicum, want ijstijden hebben zich geregeld voorgedaan. Nu zijn we beland in een extreem warme periode. Bijna al het ijs is gesmolten en de Noordzee is weer volgelopen. Maar dat is tijdelijk. Daarna komt de volgende ijstijd. Precies volgens het patroon van de grote cycli in het zonnestelsel. Een ander voorbeeld. Geheel in lijn met natuurkundige basiswetten geldt dat op een waterplaneet bijna alle CO2 die in de lucht wordt gebracht, in de biokringlopen van de uitgestrekte oceanen verdwijnt. Op aarde (waar meer dan 70 procent van het oppervlak uit water bestaat) leidt dat natuurkundige evenwicht tot een verdeling van ongeveer 98 procent CO2 in de oceanen en 2 procent CO2 in de lucht. Hoe komt dat? CO2 is een gas dat goed oplost in water. Denk aan het aanbrengen van koolzuurgas (CO2) in bronwater onder verhoogde druk. Als we die druk verlagen, verdwijnt de opgeloste CO2 weer in de lucht (te zien als bubbels). Precies zo gebeurt dat bij temperatuurverhoging. Bij oceanen zien we hetzelfde – die ademen ook CO2 in en uit. Alleen gaat het daar veel langzamer doordat drukverschillen in de atmosfeer marginaal zijn. Temperatuurverschillen zijn hier veel belangrijker. Veronderstel nu dat het de mensheid zou lukken om het komende jaar wereldwijd 1 gigaton CO2 uit de atmosfeer te houden (1 gigaton is 1 miljard ton), dan zullen de oceanen het natuurkundige evenwicht herstellen en 98 procent van die reductie weer in de atmosfeer brengen (0,98 gigaton). De natuur zorgt er dankzij die wetmatige verhouding voor dat we er uiteindelijk nauwelijks iets mee opschieten. In plaats van 1 gigaton slechts 20 megaton (1 megaton is 1 miljoen ton). Maar de kosten van die luttele 20 megaton zijn wel enorm, zo’n 2,5 miljard euro per megaton. De natuurkrachten doen teniet wat de mens probeert te veranderen. De boodschap aan Den Haag is dat ook politiek leiders gebonden zijn aan de wetten van de natuurkunde. Kampioen CO2-reductie willen zijn, is peperduur en oliedom. De politiek houdt in het klimaatbeleid misstanden onder de pet. Klimaatmodellen laten temperatuurstijgingen zien die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ze voorspellen desastreuze mondiale opwarming, maar die modelvoorspellingen vertonen grote afwijkingen met de metingen. Het werkelijke opwarmingstempo is van een geheel andere orde (zie ‘Voorspellingen versus metingen’ op deze pagina). In de klimaatwereld ontbreekt het inzicht dat we de toekomst alleen zinvol kunnen voorspellen als we het heden begrijpen; en dat we het heden alleen maar kunnen begrijpen als we het verleden goed kennen. Dus waarop is dat peperdure CO2-beleid nu eigenlijk gebaseerd? En waarom waarschuwen de nationale wetenschappelijke academies, zoals onze eigen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), hun overheden niet dat klimaatmodellen nog in de kinderschoenen staan? In Nederland wordt onderhandeld over het klimaat aan 5 hoofd- en 16 subtafels en in 27 werkgroepen. Het nationale doel is om in 2030 de helft minder CO2 in de atmosfeer te brengen. Dat moet gebeuren met behulp van een ambitieuze energietransitie, waarbij ongeveer de helft van de fossiele brandstoffen moet worden vervangen door niet-fossiele energiebronnen. De voorlichtingscijfers over duurzame energie richten zich bijna uitsluitend op de elektrische energiebehoefte van huishoudens. Maar die dubbele verenging (alleen elektrische energie, alleen huishoudelijke consumptie) representeert slechts een fractie van de totale energiebehoefte. Daardoor wordt er een misleidend beeld gecreëerd. Wist u bijvoorbeeld dat minder dan 14 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit elektriciteit bestaat? En dat slechts 1 procent wordt opgewekt door windturbines en slechts 0,3 procent door zonnepanelen? Maar de misleiding gaat verder. De overheid maakt gebruik van windturbineprestaties gebaseerd op rekenmodellen die zijn voorzien van de nodige sjoemelknoppen. De werkelijkheid laat duidelijk zien dat die modelberekeningen niet kloppen. Metingen geven keer op keer aan dat windturbines in de praktijk slechts een kwart van hun vollast-vermogen leveren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft daar onlangs nog eens duidelijk op gewezen. Waarom weigert de overheid desalniettemin eerlijke informatie te geven? En het is nog erger. De overheid rommelt ook nog eens met (investerings)kosten, terugverdientijd en leveringszekerheid. Afgelopen week bleek uit een discussie tussen minister Eric Wiebes (VVD) en de Tweede Kamer dat er wel degelijk miljarden overheidssubsidie naar de nieuwe windparken gaan, terwijl eerder werd gezegd dat die parken zonder overheidssteun konden draaien. De overheid houdt een aantal kostbare zaken als aansluitingskosten (met het stroomnet op land) en prijsgaranties aan investeerders (bij overaanbod van de parken) onder de pet. Een recente publicatie van de Rekenkamer hierover laat weinig heel van de ministeriële cijfers over windenergie. De energietransitie is onontkoombaar, maar door stelselmatig de bevolking onjuiste cijfers voor te schotelen, neemt het wantrouwen in die transitie snel toe. Het wordt tijd dat de burger te weten komt hoe het echt zit. Als we die malle CO2-doelstelling van 2030 (de helft minder CO2 uitstoten) met zon en/of wind inderdaad willen bereiken, dan moeten we in 2030 meer dan 20.000 super-windturbines operationeel krijgen (dat zijn turbines die in Nederland elke dag continu een vermogen van 2 megawatt leveren). En in termen van zonne-energie zou het betekenen dat we in 2030 meer dan 90 miljoen superzonnepanelen aan het net moeten verbinden (dat zijn panelen die in Nederland elke dag continu een vermogen van 1 kilowatt leveren). Waarom wordt dat niet verteld? Nieuw onderzoek van professor David Keith van Harvard University laat zien dat de interactie van windturbines in parken veel groter is dan tot nu toe gedacht. Ze zitten elkaar gewoon in de weg! Dat verklaart de sterk tegenvallende rendementen in de praktijk. Het tragische van wind- en zonne-energie is ook dat met meer parken de instabiliteit van de energie-infrastructuur sterk toeneemt. Immers, bij weinig of geen aanbod van wind en zon produceert geen van die parken elektriciteit en komt een groot deel van Nederland zonder energie te zitten. Dat kan natuurlijk niet en daardoor moeten tegelijk extra investeringen in energiebuffers worden gedaan. Maar die technologie is vooralsnog niet aanwezig dan wel onbetaalbaar. Het bekende voorzorgsprincipe wordt in het klimaatbeleid veelvuldig toegepast met als rechtvaardiging de vreselijke doemscenario’s die ons door de klimaatbeweging worden voorgehouden. Maar let wel, het voorzorgsprincipe geldt ook voor de beleidsmaatregelen zelf: als drastische energieplannen kunnen leiden tot een ontwrichting van onze energie infrastructuur, en daarmee tot een chaos in de samenleving, dan zegt dit principe dat deze plannen geen doorgang mogen vinden. We zullen afscheid moeten nemen van het gammele denkkader in de CO2- klimaatdoctrine. Waarom heeft de milieubeweging zich voor het karretje laten spannen van de klimaatactivisten? CO2-reductie is een doel op zich geworden: klimaat en milieu schieten er niets mee op. Integendeel, we moeten beseffen dat CO2 onderdeel is van een veel groter geheel dat bestaat uit een natuurlijke kringloop die het leven op aarde, met al zijn verscheidenheid, bepaalt. Als die zelfregulerende mondiale kringloop wat nader wordt beken, dan is te zien dat CO2 een onmisbare grondstof is voor alle op het land en in het water levende flora. Immers, in het fotosyntheseproces worden met zonne-energie en met watermoleculen (H2O) de koolzuurmoleculen (CO2) omgezet in glucose en zuurstof. CO2 en H2O zijn dus de grondstoffen die de bouwstenen (glucose) leveren voor de flora op aarde. Vervolgens levert al die flora weer de elementaire levensbehoeften (zuurstof en voedsel) voor mens en dier. Het geologisch archief laat zien dat het CO2-gehalte in de atmosfeer nu historisch laag is (0,04 procent). Zo’n 150 miljoen jaren geleden was dat nog vijfmaal zoveel (0,2 procent). De geschiedenis van de aarde vertelt ons ook dat meer CO2 zorgt voor een groenere aarde en voor het behoud van een zuurstofrijke atmosfeer. En dat dit nog steeds zo is, wordt bevestigd door een omvangrijke studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, waarin onderzoekers stellen dat de aarde in de afgelopen 35 jaar 7 procent groener is geworden. CO2-emissie verdient dus zeker niet de kwalificatie ‘vervuiling’. Integendeel, het is onmisbaar voor alles wat leeft op onze planeet. Bovendien, extra CO2 zal welkom zijn om meer voedsel te genereren voor de almaar toenemende wereldbevolking. Vraag het de tuinders in het Westland. Maar klimaatactivisme heeft in Nederland de regie overgenomen, we lopen voorop in de ‘War on CO2’. Als de bevolking te weten komt hoe gigantisch de verspilling gaat worden bij de uitvoering van het onzinnige Klimaatakkoord, dan zal onder de middenklasse een revolutie uitbreken. Eerste schattingen van energievergelijker Pricewise geven aan dat alleen al de energierekening per gezin zo’n 150 euro hoger zal uitkomen. Dat komt nog boven op de verhoging van 70 euro dit jaar. En met de plannen van Ed Nijpels en Diederik Samsom zal het daarbij niet blijven. Het is de hoogste tijd om in te zien dat klimaatverandering van alle tijden is en dat de mens daarop maar bitter weinig invloed heeft, hoe graag we dat ook zouden willen. De natuurkrachten zijn de baas en de mens moet zich gewoon aanpassen. Waarom zouden we als moderne Don Quichotes tegen die grote natuurkrachten vechten? Charles Darwin zei het al: ‘Aanpassen aan natuurlijke veranderingen, is de enige manier om te kunnen overleven.’ Nog een stap verder – zoals Nederland dat door de eeuwen heeft geleerd in de strijd tegen het water – we kunnen er ook ons voordeel mee doen. Dat levert een nieuwe klimaatvisie op: samenwerken met de natuur. Die visie geeft positieve energie en stimuleert innovatie. Nu is alles bij mondiale opwarming negatief geladen, tot verschrikkelijke doemscenario’s aan toe. Waarom richten we ons niet op de vele voordelen? En we moeten eindelijk beseffen dat zon en wind in de toekomst wel een waardevolle bijdrage zullen leveren – die sectoren hebben veel vooruitgang geboekt, waarvoor hulde – maar nooit de totale energiebehoefte zullen kunnen bevredigen. Degenen die dat blijven zeggen, vertellen sprookjes en zadelen ons op met een instabiel en onbetaalbaar aanbod gestuurd energiesysteem. Feit is dat het leeuwendeel van de benodigde energie moet komen van een nieuwe bron die vraag gestuurde energie kan produceren en ook hoge vermogens kan leveren. De ontwikkeling daarvan heeft tijd nodig. Er is een veelbelovende ontwikkeling in de kernenergie, waar veilige minireactoren ter grootte van een container worden ontwikkeld, in de toekomst mogelijk met thorium als brandstof. Waarom is die ontwikkeling in Nederland taboe? Intussen moeten we efficiënter omgaan met energie en gebruikmaken van schone fossiele energiebronnen, zoals gereinigd aardgas, in de nabije toekomst mogelijk aangevuld met alternatieven zoals waterstof gemaakt uit overtollige elektriciteit. In andere landen is de energietransitie op de kortere termijn terecht gebaseerd op ‘powered by gas’. Overheden en bedrijven investeren overal ter wereld in geavanceerde terminals voor zogeheten lng (vloeibaar aardgas) om vervuilende steen- en bruinkoolcentrales in hoog tempo te vervangen door schone gasgestookte centrales die tevens restwarmte kunnen leveren. We zien gelukkig ook dat in die wereldwijde transitie de Nederlandse gasrotonde een centrale rol gaat spelen. Dat laatste gebeurt met volle steun van politiek Den Haag. Maar intussen komt Nederland voor zijn eigen burgers met het dwaze ‘van gas los’-plan. Snapt u het nog? Daarom een dringende oproep aan minister Wiebes met zijn klimaattafels. Stop met de uitvoering van het Klimaatakkoord nu het nog kan. Het rammelt aan alle kanten. Verleden en heden laten zien dat CO2 van vitaal belang is in de kringloop van het leven. Niet de reductie van CO2, maar de vervuiling van de natuurlijke omgeving, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vernietiging van de biodiversiteit vragen ons aller aandacht. Laten we het schaarse publieke geld niet verspillen aan de verkeerde maatregelen, maar besteden aan het versneld schoner en groener maken van onze planeet. Wat we nodig hebben, zijn geen enge klimaattafels, maar brede milieutafels. Prof.dr.ir. Guus Berkhout is emeritus hoogleraar geofysica aan de TU Delft, directeur van het Centre for Global Socio-Economic Change en lid KNAW. Prof. dr.ir. Dick Thoenes is emeritus hoogleraar chemische technologie aan de TU Eindhoven en gepensioneerd research directeur AKZO.

Prof. dr. ir D. Thoenes (eerst verschenen in Elzevier Magazine)

Anton van den Broek
... Zie meerZie minder

14 uur geleden

Dagblad Suriname

“Intel squad” gestuurd met Khashoggi als doelwit

- De Turkse pro-regeringskrant Sabah heeft vijftien verdachten in verband met de verdwijning van de Saudische lournalist Jamal Khashoggi. Zij zouden allen banden hebben met de Saudische koninklijke familie en het leger.

Three of the 15 suspects in the case -- each pictured in images released by Turkish officials -- are linked to Crown Prince Mohammed bin Salman’s security detail. One of the suspects, Maher Abdulaziz Mutreb, has been pictured travelling with the prince in France, Spain and the U.S., perhaps as a bodyguard.

Two other suspects, Muhammed Saad Alzahrani and Thaar Ghaleb Alharbare, are also believed to be bodyguards to Prince Mohammed.

Both King Salman and Prince Mohammed have denied to President Trump that they know what happened to Khashoggi. Trump has accepted this and floated the idea that the Washington Post journalist was the victim of “rogue killers”.
... Zie meerZie minder

“Intel squad” gestuurd met Khashoggi als doelwit

- De Turkse pro-regeringskrant Sabah heeft vijftien verdachten in verband met de verdwijning van de Saudische lournalist Jamal Khashoggi. Zij zouden allen banden hebben met de Saudische koninklijke familie en het leger.

Three of the 15 suspects in the case -- each pictured in images released by Turkish officials -- are linked to Crown Prince Mohammed bin Salman’s security detail. One of the suspects, Maher Abdulaziz Mutreb, has been pictured travelling with the prince in France, Spain and the U.S., perhaps as a bodyguard.

Two other suspects, Muhammed Saad Alzahrani and Thaar Ghaleb Alharbare, are also believed to be bodyguards to Prince Mohammed.

Both King Salman and Prince Mohammed have denied to President Trump that they know what happened to Khashoggi. Trump has accepted this and floated the idea that the Washington Post journalist was the victim of “rogue killers”.

Commentaren

We benne benieuwd, 9-11 was toch ook saudisch.

Geen "lournalist" maar "journalist"

Murderers

15 uur geleden

Dagblad Suriname

Koninklijke bodyguards onder Khashoggi-verdachten

Onthullingen dat zeven van de 15 verdachten, betrokken bij de verdwijning van Jamal Khashoggi sterke banden hebben met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) werpt de vraag op wat de prins

Details of an audio tape acquired by Turkish investigators probing into what happened to Saudi journalist Jamal Khashoggi, at the Saudi consulate in Istanbul, Turkey, have been made available to London-based Middle East Eye (MEE).

According to a source from the Istanbul Prosecutor General’s office, Khashoggi was dragged from the office of Saudi Arabia’s Consul General, Mohammad Al-Otaibi, onto the table of his study next door. Screams were then heard by a witness downstairs, the Turkish source said. The consul general can be heard protesting but is told: “If you want to live, be quiet!”

The screaming stopped when Khashoggi was injected with an as yet unknown substance.

Dr Salah Muhammad Al-Tubaigy, who has been identified as the head of the Saudi Scientific Council of Forensic Medicine, began to dismember Khashoggi’s body up on a table in the study while he was still alive, the Turkish source said.

Al-Tubaigy put on earphones to listen to music. “When I do this job, I listen to music. You should do [that] too,” Tubaigy was recorded as telling other members of the squad. The killing took seven minutes, the source told MEE.
... Zie meerZie minder

Koninklijke bodyguards onder Khashoggi-verdachten

Onthullingen dat zeven van de 15 verdachten, betrokken bij de verdwijning van Jamal Khashoggi sterke banden hebben met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) werpt de vraag op wat de prins

Details of an audio tape acquired by Turkish investigators probing into what happened to Saudi journalist Jamal Khashoggi, at the Saudi consulate in Istanbul, Turkey, have been made available to London-based Middle East Eye (MEE).

According to a source from the Istanbul Prosecutor General’s office, Khashoggi was dragged from the office of Saudi Arabia’s Consul General, Mohammad Al-Otaibi, onto the table of his study next door. Screams were then heard by a witness downstairs, the Turkish source said. The consul general can be heard protesting but is told: “If you want to live, be quiet!”

The screaming stopped when Khashoggi was injected with an as yet unknown substance.

Dr Salah Muhammad Al-Tubaigy, who has been identified as the head of the Saudi Scientific Council of Forensic Medicine, began to dismember Khashoggi’s body up on a table in the study while he was still alive, the Turkish source said.

Al-Tubaigy put on earphones to listen to music. “When I do this job, I listen to music. You should do [that] too,” Tubaigy was recorded as telling other members of the squad. The killing took seven minutes, the source told MEE.

15 uur geleden

Dagblad Suriname

Grondiger onderzoek verduistering geld markt

Er is in de media heel onsmakelijk nieuws gedeeld met betrekking tot een verduistering van dicht bij de 6 ton SRD dat toebehoort aan de unit die de Centrale Markt beheert. Het gaat in deze om enkele ambtenaren van Regionale Ontwikkeling die de kas van de betreffende unit met enkele tonnen lichter hebben gemaakt. In deze zaak rijzen er verschillende vragen op. In de eerste plaats rijst de vraag hoe het komt dat ambtenaren dit bedrag hebben kunnen verduisteren. Was er geen controle vanuit de marktleiding ingesteld op het beheer van het zuurverdiende geld die de standhouders hebben moeten betalen aan de marktleiding? De marktleiding gaat in deze niet geheel vrijuit en in principe behoort men ook tot de verdachten, als dat niet het geval is. Er zijn met veel machtsvertoon, pesterijen en druk, verhogingen doorgevoerd van de standgelden en andere heffingen door de marktleiding. Er is gedreigd met sancties en maatregelen richting de standhouders die hun bezwaar over de verhogingen kenbaar hebben gemaakt. Er is geen overleg gevoerd met de verkopers en standhouders op de markt. Er is heel ruw en met machtsvertoon opgetreden tegen deze groep burgers met uitingen van beschuldigingen en dreigementen. De indruk werd toen ook gewekt dat deze groep burgers niet bereid is om een bijdrage te leveren aan het behoud en onderhoud van de markt. De marktmeester heeft korte metten gemaakt met de wensen en grieven van de standhouders en heeft hen eigenlijk als achterlijke burgers zonder verstand behandeld. En soortgelijke werkwijze zien we overigens ook tegenover de particuliere bushouders. De marktmeester heeft getoond dat hij heer en meester is over de markt en in principe heeft hij zich gepresenteerd als enige aandeelhouder en eigenaar van de plaats. Van de regering kreeg hij vrijbrief om op zijn wijze om te gaan met burgers die al decennialang wat betreft hun broodwinning en onderhoud van hun gezin, afhankelijk zijn van de inkomsten van de markt. Nooit eerder is het punt ter discussie gesteld of de marktmeester de zelfstandige bevoegdheid heeft om heffingen en inningen die ontvangen worden van standhouders, te verhogen. De standhouders zijn niet verenigd in een organisatie, de standhouders behoren niet tot de meest geschoolde deel van de bevolking. Historisch bekeken togen burgers als laatste redmiddel naar de markt om daar een brood te verdienen. Veel moeders aan het hoofd van eenoudergezinnen en gezinshoofden uit grote gezinnen hebben decennia terug zich een plaats verworven op de centrale markt. Het was een middel om te overleven, niet om welvarend en rijk te worden. Er zijn op de centrale markt echter ook burgers die zich als handelaren en ondernemers zien en het een beetje groter aanpakken. Het overgrote deel pakt nog dagelijks de bus om van en naar de markt te gaan. De marktmeester is net als een ‘mandjha’ (koloniale bestuursopzichter) gaan heersen over de standhouders. Ook werd met standhouders de spot gedreven, waarbij de marktleiding ervan uitging dat zij verheven stond boven de standhouders. Onder deze druk zijn dus de standgelden en andere heffingen verhoogd en is het geld bij elkaar gebracht en verzameld. Is dat gebeurd met het doel om het later een niet-algemene bestemming te geven? Als men tonnen extra geld binnenhaalt, rijst er niet een plicht op de marktmeester en de dc om goed over dit geld te waken? Wat zal men verklaren als critici beweren dat het geld is geaccumuleerd om er bezit van te nemen? Administratief is het onmogelijk dat tonnen geld worden verduisterd en er tegelijk ook sprake is van goed bestuur. Het is correcter om te stellen dat de standhouders zijn bestolen dan dat geld uit de kas is verduisterd. Zowel de marktmeester als de dc hebben lacherig gedaan tijdens intervieuws en reacties gegeven waarbij men weinig respect heeft getoond voor de standhouders. De vraag rijst wat de marktleiding allemaal heeft gedaan met het geld dat door haar is afgeroomd bij de standhouders. Hoeveel geld is terug geinvesteerd in de markt en aan wie zijn werken gegund? Kunnen de bestedingen de toets der doelmatigheid en rechtmatigheid doorstaan? Het verdwijnen van het geld geeft aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat hetgeen gaande is, zich herhaalt. Er moet verder een goede structuur in place zijn zodat standhouders en de marktleiding regelmatig met elkaar in overleg moeten zijn. Daarbij kan ook gesproken worden over de bestedingen en de verantwoording daarvan.
... Zie meerZie minder

Grondiger onderzoek verduistering geld markt 

Er is in de media heel onsmakelijk nieuws gedeeld met betrekking tot een verduistering van dicht bij de 6 ton SRD dat toebehoort aan de unit die de Centrale Markt beheert. Het gaat in deze om enkele ambtenaren van Regionale Ontwikkeling die de kas van de betreffende unit met enkele tonnen lichter hebben gemaakt. In deze zaak rijzen er verschillende vragen op. In de eerste plaats rijst de vraag hoe het komt dat ambtenaren dit bedrag hebben kunnen verduisteren. Was er geen controle vanuit de marktleiding ingesteld op het beheer van het zuurverdiende geld die de standhouders hebben moeten betalen aan de marktleiding? De marktleiding gaat in deze niet geheel vrijuit en in principe behoort men ook tot de verdachten, als dat niet het geval is. Er zijn met veel machtsvertoon, pesterijen en druk, verhogingen doorgevoerd van de standgelden en andere heffingen door de marktleiding. Er is gedreigd met sancties en maatregelen richting de standhouders die hun bezwaar over de verhogingen kenbaar hebben gemaakt. Er is geen overleg gevoerd met de verkopers en standhouders op de markt. Er is heel ruw en met machtsvertoon opgetreden tegen deze groep burgers met uitingen van beschuldigingen en dreigementen. De indruk werd toen ook gewekt dat deze groep burgers niet bereid is om een bijdrage te leveren aan het behoud en onderhoud van de markt. De marktmeester heeft korte metten gemaakt met de wensen en grieven van de standhouders en heeft hen eigenlijk als achterlijke burgers zonder verstand behandeld. En soortgelijke werkwijze zien we overigens ook tegenover de particuliere bushouders. De marktmeester heeft getoond dat hij heer en meester is over de markt en in principe heeft hij zich gepresenteerd als enige aandeelhouder en eigenaar van de plaats. Van de regering kreeg hij vrijbrief om op zijn wijze om te gaan met burgers die al decennialang wat betreft hun broodwinning en onderhoud van hun gezin, afhankelijk zijn van de inkomsten van de markt. Nooit eerder is het punt ter discussie gesteld of de marktmeester de zelfstandige bevoegdheid heeft om heffingen en inningen die ontvangen worden van standhouders, te verhogen. De standhouders zijn niet verenigd in een organisatie, de standhouders behoren niet tot de meest geschoolde deel van de bevolking. Historisch bekeken togen burgers als laatste redmiddel naar de markt om daar een brood te verdienen. Veel moeders aan het hoofd van eenoudergezinnen en gezinshoofden uit grote gezinnen hebben decennia terug zich een plaats verworven op de centrale markt. Het was een middel om te overleven, niet om welvarend en rijk te worden. Er zijn op de centrale markt echter ook burgers die zich als handelaren en ondernemers zien en het een beetje groter aanpakken. Het overgrote deel pakt nog dagelijks de bus om van en naar de markt te gaan. De marktmeester is net als een ‘mandjha’ (koloniale bestuursopzichter) gaan heersen over de standhouders. Ook werd met standhouders de spot gedreven, waarbij de marktleiding ervan uitging dat zij verheven stond boven de standhouders. Onder deze druk zijn dus de standgelden en andere heffingen verhoogd en is het geld bij elkaar gebracht en verzameld. Is dat gebeurd met het doel om het later een niet-algemene bestemming te geven? Als men tonnen extra geld binnenhaalt, rijst er niet een plicht op de marktmeester en de dc om goed over dit geld te waken? Wat zal men verklaren als critici beweren dat het geld is geaccumuleerd om er bezit van te nemen? Administratief is het onmogelijk dat tonnen geld worden verduisterd en er tegelijk ook sprake is van goed bestuur. Het is correcter om te stellen dat de standhouders zijn bestolen dan dat geld uit de kas is verduisterd. Zowel de marktmeester als de dc hebben lacherig gedaan tijdens intervieuws en reacties gegeven waarbij men weinig respect heeft getoond voor de standhouders. De vraag rijst wat de marktleiding allemaal heeft gedaan met het geld dat door haar is afgeroomd bij de standhouders. Hoeveel geld is terug geinvesteerd in de markt en aan wie zijn werken gegund? Kunnen de bestedingen de toets der doelmatigheid en rechtmatigheid doorstaan? Het verdwijnen van het geld geeft aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat hetgeen gaande is, zich herhaalt. Er moet verder een goede structuur in place zijn zodat standhouders en de marktleiding regelmatig met elkaar in overleg moeten zijn. Daarbij kan ook gesproken worden over de bestedingen en de verantwoording daarvan.

 

Commentaren

Als de marktmeester vanaf het begin de hardwerkende marktverkopers onderschat,Dan wil ik vragen ,wat onderschat him eigenlijk,de mensen of dat werk wat ze doen,of is het die vieze stinkende markt waar onze surinamers werken en hun geld verdienen.want als de marktmeester niet weet dat hardwerkende verkopers de mensen zijn die Suriname draaien,en alsnog belasting betalen maar geen crimminelen zijn of rovers, of oplichters.de marktverkopers hebben hun woning hun percelen hun werk op de markt en hun zuur verdiende geld.no onderschat sma San e wroko en verdien ding monie.ding marktverkopers staan op beide benen want ding stong foetoe Stevie. En al die boeven diedaar rondhangen om te stelen ,die hebben geen bal,daarom ding e voevoeroe.de marktverkopers zijn niet verantwoordelijk voor gestolen geld.want overal INI sranang voevoerman e roof.bij cbb,bij socials zaken en niemand zegt de mensen die bij socials zaken of cbb zijn de dieven.en zo ook met alle respect zijn er geen dieven tussen deze hardwerkende marktverkopers.OK Dan .god bless.

Wat hbbn de vorige marktmeester gedaan voor de markt in ht verleden niéts. De marktventers willen gratis verkopen en de regering moet blijven subsidiëren en dat kan niet.

de soort onderzoek dies na poep levert tog niks op. alles in de doofpot.

Ach,er wordt toch gewoon bij de vleet gestolen en de "aftrap"was toch bij OW&V gegeven en werd later bij ontmaskering "beloond met het predicaat van raadsavieseur???Dus waarover maken we ons druk Roof ,diefstal en oplichterij is meer regel dan uitzondering tegenwoordig.Een cultuur aan het worden.De verhogingen v.d.standgelden is door die vervloekte m.meester willens en wetens door de strotten v.d.hardwerkende verkopers gejaagd enkel en alleen een grote slag te slaan,wetende dat er toch niks gaat gebeuren.En het zou me ook niets verbazen,als hij straks d.c.wordt.

Weg met zo een kloot van een marktmeester....

Gewoon opsluiten die handel, strak optreden,zonder genade

Opsluiten totdat ze gaan praten hoe ze het geflikt hebben.

Stem ndp krijg je dit gratis

CRIME PATROL methode toepassen.

Geboefte geboefte marktmeester

Ethnic extortion

+ Meer commentaren

16 uur geleden

Dagblad Suriname

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Alweer een vrije dag, hoeveel vrije dagen kent Suri al. Straks zijn de Brazilianen, Haïtianen etc etc aan de beurt.

Toch gaan alle chineese winkeliers gewoon open.

Alleen maar vrije dagen !!

Het land der vrije dagen. Super!!!!

Sasje Rachel

Sunita Janglie

+ Meer commentaren

17 uur geleden

Dagblad Suriname

Succesvolle aanloop naar de Quota Men Cook-out

Op het terrein van Radio 10 vond woensdagmorgen een aanloop plaats naar de 20ste Men Cook-out van Quota Suriname. De koks van Team AluKiesel en Team Torarica boden het publiek een gratis QMCO breakfast aan. De ontbijtmenu’s geven een voorproefje van wat het grote publiek van zaterdag aanstaande mag verwachten.

Het menu van Team AluKiesel:
-Broodje scrambled egg op z'n Italiaans met kaas en gebakken boulanger schijfjes en een killer saus
-Een bloody cocktail

Het menu van Torarica:
-Asema Bojo
-Madame Jeannete Ice Cream
-Awara Ice Cream

Fernandes bakkerij was de sponsor van alle broodjes van het ontbijt.Wie het op Radio 10 hoorde, mocht langsrijden, een ontbijtje afhalen en een vrijwillige bijdrage achterlaten.

Totaal is Srd 415,30 opgehaald en Quota Suriname heeft dit bedrag geschonken aan SuAid voor hun project van Stichting voor het Kind.
De koks startten om 08.00 uur met het verstrekken van het ontbijt en om half 10 waren alle 119 broodjes “uitverkocht”. Quota spreekt van een succesvolle, spontane actie.

Quota bedankt Radio 10 die hen in de gelegenheid heeft gesteld om deze actie te ondernemen en het te kunnen doen. Ook dankt Quota alle koks van AluKiesel en Torarica en Fernandes voor de sponsoring van de broodjes. De 20ste Quota Men Cook-out vindt in Haloweensfeer plaats op zaterdag 20 oktober vanaf 16.00 uur op de Pier van Torarica. Kinderen zullen op gezette tijden langs de tenten mogen gaan voor een “Trick or Treat”. Het publiek kan nog toegangskaarten verkrijgen bij alle leden van Quota, bij alle Galaxywinkels en bij salon Aphrodite, aan de Mahonielaan 64F.
... Zie meerZie minder

Succesvolle aanloop naar de Quota Men Cook-out

Op het terrein van Radio 10 vond woensdagmorgen een aanloop plaats naar de 20ste Men Cook-out van Quota Suriname. De koks van Team AluKiesel en Team Torarica boden het publiek een gratis QMCO breakfast aan. De ontbijtmenu’s geven een voorproefje van wat het grote publiek van zaterdag aanstaande mag verwachten.  

Het menu van Team AluKiesel: 
-Broodje scrambled egg op zn Italiaans met kaas en gebakken boulanger schijfjes en een killer saus
-Een bloody cocktail
 
Het menu van Torarica: 
-Asema Bojo
-Madame Jeannete Ice Cream
-Awara Ice Cream
 
Fernandes bakkerij was de sponsor van alle broodjes van het ontbijt.Wie het op Radio 10 hoorde, mocht langsrijden, een ontbijtje afhalen en een vrijwillige bijdrage achterlaten.
 
Totaal is Srd 415,30 opgehaald en Quota Suriname heeft dit bedrag geschonken aan SuAid voor hun project van Stichting voor het Kind.
De koks startten om 08.00 uur met het verstrekken van het ontbijt en om half 10 waren alle 119 broodjes “uitverkocht”. Quota spreekt van een succesvolle, spontane actie. 
 
Quota bedankt Radio 10 die hen in de gelegenheid heeft gesteld om deze actie te ondernemen en het te kunnen doen. Ook dankt Quota alle koks van AluKiesel en Torarica en Fernandes voor de sponsoring van de broodjes. De 20ste Quota Men Cook-out vindt in Haloweensfeer plaats op zaterdag 20 oktober vanaf 16.00 uur op de Pier van Torarica. Kinderen zullen op gezette tijden langs de tenten mogen gaan voor een “Trick or Treat”. Het publiek kan nog toegangskaarten verkrijgen bij alle leden van Quota, bij alle Galaxywinkels en bij salon Aphrodite, aan de  Mahonielaan 64F.Image attachment

 

Commentaren

E.c. Aksie Mi ie bai kaarta kba?

19 uur geleden

Dagblad Suriname

Rechtbank beveelt vrijlating Keiko Fujimori

Een Peruaanse rechtbank heeft de vrijlating gelast van oppositieleider Keiko Fujimori, de dochter van oud-president Alberto Fujimori. De advocaat van de politica had betoogd dat er geen sprake is van vluchtgevaar.

Rechtbank beveelt vrijlating Keiko Fujimori
Keiko Fujimori zat sinds 10 oktober in voorarrest. Ze wordt ervan verdacht in 2011 illegale campagnebijdragen te hebben ontvangen van het Braziliaanse bedrijf Odebrecht, de spil in een reeks corruptieschandalen. Fujimori verloor de verkiezingen in dat jaar van Ollanta Humala, die tot 2016 president was.

De vader van de 43-jarige politica zit zelf ook weer vast. Alberto Fujimori zat een gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid toen hij eerder dit jaar gratie kreeg. Die is inmiddels teruggedraaid door het hooggerechtshof.
... Zie meerZie minder

Rechtbank beveelt vrijlating Keiko Fujimori

 Een Peruaanse rechtbank heeft de vrijlating gelast van oppositieleider Keiko Fujimori, de dochter van oud-president Alberto Fujimori. De advocaat van de politica had betoogd dat er geen sprake is van vluchtgevaar.

 Rechtbank beveelt vrijlating Keiko Fujimori
Keiko Fujimori zat sinds 10 oktober in voorarrest. Ze wordt ervan verdacht in 2011 illegale campagnebijdragen te hebben ontvangen van het Braziliaanse bedrijf Odebrecht, de spil in een reeks corruptieschandalen. Fujimori verloor de verkiezingen in dat jaar van Ollanta Humala, die tot 2016 president was.

De vader van de 43-jarige politica zit zelf ook weer vast. Alberto Fujimori zat een gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid toen hij eerder dit jaar gratie kreeg. Die is inmiddels teruggedraaid door het hooggerechtshof.

21 uur geleden

Dagblad Suriname

... Zie meerZie minder

21 uur geleden

Dagblad Suriname

Photos from Dagblad Suriname's post ... Zie meerZie minder

1 dag geleden

Dagblad Suriname

https://youtu.be/tSMIYZwBKm0youtube.com ... Zie meerZie minder

Video image

 

Commentaren

1 dag geleden

Dagblad Suriname

Check voor alle burgemeestershuizen

Woningen van burgemeesters moeten
worden gecheckt op veiligheid.Dat heeft
het ministerie van Binnenlandse Zaken
besloten omdat burgemeesters vaak
worden bedreigd,meldt de Volkskrant.

Woning en omgeving worden voortaan
preventief gecontroleerd.Dat gebeurt nu
alleen als een burgemeester te maken
krijgt met agressie of bedreiging.Onder
meer de kwaliteit van de sloten,ramen
en een eventuele alarminstallatie
worden onderzocht.

Volgens onderzoek van het ministerie
heeft 43 procent van de burgemeesters
tussen mei 2017 en mei 2018 te maken
gehad met agressie of bedreiging.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Wow , 😲wij als de rest als sranan mang, mogen dood gaan ? Al weer de PAARSEN ABANIES mentaliteit ??? Alles behoord aan de PAARSEN, 't arme volk mogen stikken ? PAARSEN doen wat jullie willen , maar GADO DE OEN fesie MANG !!!

1 dag geleden

Dagblad Suriname

Tata Steel plant waterstoffabriek

Het havenbedrijf van Amsterdam,Tata
Steel en Nouryon hebben plannen om een
grote waterstoffabriek te bouwen op het
terrein van Tata Steel in IJmuiden.De
fabriek moet jaarlijks 15.000 ton
waterstof produceren.

Met elektrolyse kan stroom worden
omgezet in waterstof.Dat kan vervolgens
gebruikt worden als brandstof.Tata wil
de waterstof gebruiken om de productie
van staal te verduurzamen.Het bedrijf
denkt er 350.000 ton minder CO2 mee te
kunnen uitstoten.

De drie partijen willen in 2021 een
besluit over de fabriek nemen.De bouw
moet 2 of 3 jaar later klaar zijn.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Straks op waterstof rijden

Ron Vd Wilk

1 dag geleden

Dagblad Suriname

Doorbraak over brexit blijft uit

Er komt in november geen nieuwe top
waarop afspraken worden gemaakt over
een brexit-akkoord.Dat hebben de 27
EU-leiders in Brussel besloten.

Pas als EU-onderhandelaar Barnier zegt
dat er "beslissende vooruitgang" is
geboekt,wordt er weer een nieuwe top
georganiseerd.Volgens premier Rutte was
dit het maximaal haalbare resultaat van
het overleg.

De brexit staat gepland voor 29 maart.
Bij de onderhandelingen is vooruitgang
geboekt,maar de grens tussen Ierland en
Noord-Ierland blijft een obstakel.Die
grens moet open blijven en de vraag is
hoe dat kan samengaan met de brexit.
... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin

Dagblad Suriname

Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal

R.P The Hot One – 89. 7FM
ACME/RP Radio- 91.3 FM.
Nickerie.103.5 FM

RBN TV 5.1

Een volle uitzending voor u als burger om uw mening over maatschappelijke gebeurtenissen te geven via tel #532037