Dagblad Suriname

Facebook Posts

31 m geleden

Dagblad Suriname

Surinamer en Afghaan beklimmen hoogste berg Balkanlanden met Surinaamse vlag

Blij, trots, opgelucht en gezegend, zo voel ik me. Na drie keren geprobeerd te hebben is het mij en me Afghaanse broeder, Murtaza Sarwari eindelijk gelukt. Ben allereerst de Almachtige dankbaar, daarna me ouders, familie en natuurlijk al mijn volgers want ook jullie zijn mijn familie! A big thank you for all support! Zaterdagochtend 21 juli 2018 begonnen we aan de klim. Zwaar was het zeker maar moet wel toegeven dat ik het zwaarder heb gehad toen ik de hoogste berg van Noord Afrika beklom en de Andes gebergte in Peru. Na aantal uren klimmen en klauteren was de top zichtbaar. Het gevoel op dat moment was onbeschrijfelijk. Dat gaf ook meer moed. Tegen het einde van de middag was het zover! Daar stonden we dan op ongeveer 3000 m hoogte. Hoogste punt van Bulgarije en alle Balkan landen! Trots zwaaiden we met de Surinaamse vlag! Ook al is de situatie slecht in Suriname, we moeten onze geboorteland nooit vergeten of denigreren. Natuurlijk is het ontzettend jammer wat er nu allemaal gebeurd in Suriname maar we moeten positief blijven en hopen dat het weer onze oude Suriname wordt!

Dit keer heb ik de berg niet alleen beklommen maar met mijn Afghaanse broeder, Murtaza en twee nieuwe Bulgaarse vrienden, Nikolay en Elena. We hebben het samen ontzettend leuk gehad. Dit probeer ik altijd duidelijk te maken, ongeacht onze afkomst, we zijn gewoon mensen onder mekaar en we moeten samen het beste van maken.

Rila gebergte
Het Rilagebergte in het westen van Bulgarije, ten zuiden van Sofia, is het hoogste gebergte in de Balkan. De hoogste bergtop is de Moesala (2925 m). Het grootste deel van het gebergte maakt deel uit van het gelijknamige nationale park.De naam Rila betekent veel water. In het Rilagebergte bevinden zich meer dan 150 meren op hoogten tussen de 2100 en 2500 meter. Het hoogste hiervan ligt op 2786 meter, aan de voet van de Moesala. Enkele grote rivieren in de Balkan (Maritsa, Iskar en Mesta) hebben hun oorsprong in het Rilagebergte.Vanwege ademhalingsproblemen op een hoogte na 2500 meter heb ik mijn volgende uitdaging voorlopig uitgesteld. Meer over mijn avonturen kunt u zien via mijn speciale facebookpagina "Never Stop Exploring".
... Zie meerZie minder

Surinamer en Afghaan beklimmen hoogste berg Balkanlanden met Surinaamse vlag

Blij, trots, opgelucht en gezegend, zo voel ik me. Na drie keren geprobeerd te hebben is het mij en me Afghaanse broeder, Murtaza Sarwari eindelijk gelukt. Ben allereerst de Almachtige dankbaar, daarna me ouders, familie en natuurlijk al mijn volgers want ook jullie zijn mijn familie! A big thank you for all support! Zaterdagochtend 21 juli 2018 begonnen we aan de klim. Zwaar was het zeker maar moet wel toegeven dat ik het zwaarder heb gehad toen ik de hoogste berg van Noord Afrika beklom en de Andes gebergte in Peru. Na aantal uren klimmen en klauteren was de top zichtbaar. Het gevoel op dat moment was onbeschrijfelijk. Dat gaf ook meer moed. Tegen het einde van de middag was het zover! Daar stonden we dan op ongeveer 3000 m hoogte. Hoogste punt van Bulgarije en alle Balkan landen! Trots zwaaiden we met de Surinaamse vlag! Ook al is de situatie slecht in Suriname, we moeten onze geboorteland nooit vergeten of denigreren. Natuurlijk is het ontzettend jammer wat er nu allemaal gebeurd in Suriname maar we moeten positief blijven en hopen dat het weer onze oude Suriname wordt!

Dit keer heb ik de berg niet alleen beklommen maar met mijn Afghaanse broeder, Murtaza en twee nieuwe Bulgaarse vrienden, Nikolay en Elena. We hebben het samen ontzettend leuk gehad. Dit probeer ik altijd duidelijk te maken, ongeacht onze afkomst, we zijn gewoon mensen onder mekaar en we moeten samen het beste van maken.

Rila gebergte
Het Rilagebergte in het westen van Bulgarije, ten zuiden van Sofia, is het hoogste gebergte in de Balkan. De hoogste bergtop is de Moesala (2925 m). Het grootste deel van het gebergte maakt deel uit van het gelijknamige nationale park.De naam Rila betekent veel water. In het Rilagebergte bevinden zich meer dan 150 meren op hoogten tussen de 2100 en 2500 meter. Het hoogste hiervan ligt op 2786 meter, aan de voet van de Moesala. Enkele grote rivieren in de Balkan (Maritsa, Iskar en Mesta) hebben hun oorsprong in het Rilagebergte.Vanwege ademhalingsproblemen op een hoogte na 2500 meter heb ik mijn volgende uitdaging voorlopig uitgesteld. Meer over mijn avonturen kunt u zien via mijn speciale facebookpagina Never Stop Exploring.

 

Commentaren

Gefeliciteerd landgenoot ik ben trots op je hor,dat je jou land zo uitdraagt hoor . Blessie ,Blessie,Blessie.

Go suriname gefeliciteerd kondre mang

Hoe heet de Surinamer?

't gaat je goed mattie !!

53 m geleden

Dagblad Suriname

NL

Gemiddeld uurloon vakantiejob gestegen naar bijna 9 euro bruto

Deze zomer is het goed geld verdienen met je vakantiejob. Het gemiddelde uurloon is ten opzichte van vorig jaar weer verder gestegen en bedraagt bijna 9 euro bruto. Dit meldt FNV Jong maandag.

Vakantiebaantje
Duizenden jongeren storten zich ook deze zomer weer op een vakantiebaantje. Het aantal jongeren dat vakantiewerk doet of gaat doen is dit jaar licht gestegen in vergelijking met 2017, zo blijkt uit het jaarlijkse vakantiewerkonderzoek van FNV Jong.

De meesten vinden hun vakantiebaantje via familie of vrienden (36%), het internet (35%), de huidige bijbaan (32%) of via sociale media (22%). Slechts 12% via het uitzendbureau.

Meisjes gemiddeld hoger uurloon
Vorig jaar verdienden meisjes voor het eerst gemiddeld meer dan jongens. Die trend zet zich dit jaar voort. Het gemiddelde uurloon voor meisjes is €8,73 en €8,64 voor jongens. Dit komt waarschijnlijk doordat in de sectoren die het meest betalen meer meisjes werken.

Hoogst gemeten uurloon
Het gemiddelde uurloon is dit jaar het hoogst gemeten sinds 2010: € 8,69. Vorig jaar was dit €8,21. Toen was het flink hoger dan de jaren daarvoor, mede door afschaffing van het jeugdloon. Het meest verdien je als vakantiewerker in de schoonmaaksector €11,94), zorg /welzijn €11,06) en de kantoorbranche € 10,18). In de bouwsector verdient een vakantiewerker gemiddeld het minst: €6.93). Maar de meest populaire sectoren om te werken zijn nog steeds de detailhandel / winkels (24%), horeca (18%) en zorg / welzijn (15%). Dit jaar zien we een stijging in de recreatiebranche.
... Zie meerZie minder

NL

Gemiddeld uurloon vakantiejob gestegen naar bijna 9 euro bruto

Deze zomer is het goed geld verdienen met je vakantiejob. Het gemiddelde uurloon is ten opzichte van vorig jaar weer verder gestegen en bedraagt bijna 9 euro bruto. Dit meldt FNV Jong maandag.

Vakantiebaantje
Duizenden jongeren storten zich ook deze zomer weer op een vakantiebaantje. Het aantal jongeren dat vakantiewerk doet of gaat doen is dit jaar licht gestegen in vergelijking met 2017, zo blijkt uit het jaarlijkse vakantiewerkonderzoek van FNV Jong.

De meesten vinden hun vakantiebaantje via familie of vrienden (36%), het internet (35%), de huidige bijbaan (32%) of via sociale media (22%). Slechts 12% via het uitzendbureau.

Meisjes gemiddeld hoger uurloon
Vorig jaar verdienden meisjes voor het eerst gemiddeld meer dan jongens. Die trend zet zich dit jaar voort. Het gemiddelde uurloon voor meisjes is €8,73 en €8,64 voor jongens. Dit komt waarschijnlijk doordat in de sectoren die het meest betalen meer meisjes werken.

Hoogst gemeten uurloon
Het gemiddelde uurloon is dit jaar het hoogst gemeten sinds 2010: € 8,69. Vorig jaar was dit €8,21. Toen was het flink hoger dan de jaren daarvoor, mede door afschaffing van het jeugdloon. Het meest verdien je als vakantiewerker in de schoonmaaksector €11,94), zorg /welzijn €11,06) en de kantoorbranche € 10,18). In de bouwsector verdient een vakantiewerker gemiddeld het minst: €6.93). Maar de meest populaire sectoren om te werken zijn nog steeds de detailhandel / winkels (24%), horeca (18%) en zorg / welzijn (15%). Dit jaar zien we een stijging in de recreatiebranche.

57 m geleden

Dagblad Suriname

Wat is er aan de hand met de democratie?

Dagblad Suriname vroeg op FACEBOOK aan zijn lezers wat er aan de hand is met de democratie in Suriname. Deze vraag is een vraag die breed leeft, onder alle Surinamers in en buiten Suriname. Waarom is de Surinaamse democratie zo gemankeerd. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, noemde Suriname deze week een Failed State. Het feit dat deze benaming uit zijn mond kwam, paste niet. Maar hij heeft wel gelijk om de dysfunctionele democratische situatie van Suriname te koppelen aan etnische politiek. Het ironische is, en dat vergat meneer Blok te zeggen, dat de Surinaamse etnische politiek een Nederlands project is geweest, want zij hadden geen zin om te dealen met sterke Surinaamse politieke leiders in Koninkrijksverband. De vraag is waarom deze situatie is blijven bestaan. De gemiddelde kiezer moet ondertussen wel weten dat etnische banden en politici die op hen lijken niet helpen om zijn portemonnee niet vullen, of helpen om de economie sterker maken. Wat is er eigenlijk gebeurd en waarom is de situatie zo uit de hand gelopen?

Wat een ieder nu wil weten is, hoe het toch komt dat politici door en door corrupt zijn, en waarom de burgers op geen enkele manier grip krijgen op de huidige regering, die doof en blind lijkt te zijn en elke vorm van kritiek vrolijk naast zich neerlegt. Democratie zo leert de ervaring ons, is het ultieme, de meest perfecte vorm die een samenleving kan bereiken. Het wordt als de ultieme doelstelling beschouwd, naties streven om een zo rechtvaardig mogelijke samenleving te creëren. In de praktijk blijkt dat dit ideaalbeeld zeer moeilijk te verwezenlijken is, simpel omdat rechtvaardigheid en gelijkheid alleen via doorzetting en moed van een bevolking kunnen worden bereikt. Het zijn immers de burgers die de juiste leiders moeten kiezen, leiders die zich willen committeren de democratie te versterken doormiddel van wet en regelgeving. Het probleem is dat landen als Suriname als voormalige kolonie voor wat betreft de democratisering 1-0 achter staan, omdat het einde van kolonisatie niet vanzelfsprekend tot democratisering leidde.
In Suriname was het democratiseringsproces te kort, want op het moment dat de Nederlanders in samenspraak met de Surinaamse politiek een kiesstelsel in 1954 op basis etnische belangen en raciale tegenstellingen organiseerde was het gedaan met de democratisering. De Nederlandse regering wilde dat alle bevolkingsgroepen (behalve de Indianen en de Marrons) in het parlement vertegenwoordigd moesten worden en zij hebben daartoe hemel en aarde bewogen. Argumenten dat meer dan de helft van de geregistreerde kiezers niet konden lezen of schrijven werden weggewuifd. Dat er mogelijk sprake kon zijn was van stembusfraude omdat misbruik van deze groep kiezers kon worden gemaakt, zou de Nederlandse regering een zorg zijn. Een modelsamenleving, samenwerking op elite niveau, tussen de leiders van de twee grootste bevolkingsgroepen, zo zagen de Nederlanders het, en zo geschiedde.

Het waren de vaandeldragers van de Verbroedering, zoals Jagernath Lachman de samenwerking noemde, of, de Brede Basis, de term die Jopie Pengel liever gebruikte als hij de over interraciale politieke samenwerking had die weinig op hadden met rechten en vrijheden van de burgers. De leiders van de NPS en VHP waren op dat moment in de geschiedenis teveel bezig met machtsverwerving en zette daarvoor de schaarse middelen van staat in. Er was in die politieke constellatie geen uitwisseling van ideeën, opinies en zienswijze over de manier waarop de economische ontwikkeling tot stand moest komen mogelijk. Elke discussie werd verstomd, afgekapt, slechts de mening van de leiders telde. Wie niet voor ze was, was tegen ze en moest bestreden worden. Mensen leerden elkaar te wantrouwen werden bang gemaakt, tegen elkaar uitgespeeld tijdens verkiezingscampagnes. ‘Creolen waren lui en verkrachtten Hindoestaanse vrouwen; Hindoestanen waren gierig, vies; Javanen zetten slechte dingen in mensen hun eten enz, waren de kreten. Leiders die konden rekenen, rekenenden op de mensen die op ze leken om hun machtsbasis te bestendigen, zonder dat daar iets tegenover werd gesteld. Apan jaht, stem voor je eigen mensen! Werd steeds aan een ieder geleerd.
De Surinaamse kiezer heeft zich jarenlang geschikt, het hoofd gebogen voor datgene dat door de leiders kwistig boven hun hoofd werd gestrooid.
Ondertussen werd het volk dat steeds weer bedonderd werd door politici die de ontwikkelingshulp gebruikten om hun machtsbasis te financieren. Daardoor kon het dat slechts een klein percentage van de bevolking toegang kreeg tot bijvoorbeeld economische welvaart en hoger onderwijs. Want, inderdaad wie een vergunning of beurs wilde hebben hoefde niet de juiste kennis te hebben, maar wel de juiste kennissen op de juiste hoge posten. Gebrek aan kennis en technische expertise, zo schreef het Planbureau jarenlang in zijn rapportages was het grootste struikelblok voor het in gang zetten van de economische ontwikkeling. Maar men zat niet echt te wachten op kader, mensen met kennis en kunde, critici die vragen zouden stellen. De Surinaamse politieke partijen van het eerste uur hadden geen trek in critici, mensen die niet bang waren hun mening te geven, die wilden vechten voor versterking van de democratie. Juffrouw Jenny de huidige parlementsvoorzitter is niet de eerste voorzitter die de oppositie monddood maakt, ze afhamert en af laat voeren met de politie bij het minste en geringste. Jagernath Lachman en later, Emile Wijntuin, konden er ook wat van. Zij lieten regelmatig leden van de oppositie verwijderen, als de betoger al te kritisch richting regering was. Meneer Bouterse is niet de eerste regeringsleider die wegloopt. Meneer Pengel verscheen ook niet in het parlement als hij daar geen zin in had. En dat brengt mij op de volgende stelling van dit betoog: Het democratische gehalte van een natie kenmerkt zich door het vermogen van de zittende regering alle oppositionele groeperingen te erkennen als zodanig, door ze een plek te geven binnen het politieke bestel. Als een zittende regering dat niet kan, ontstaat er een monolitisch (versmolten) stelsel. In Suriname is er sinds de jaren 50 van de vorige eeuw sprake van monolitisch politiek stelsel.

Het slechte functioneren van de regeringen was voor de onafhankelijkheid geen enkel probleem, omdat men altijd kon schuilen onder de warme vleugels van het oude moederland, Nederland. Er werd wel flink gemord en geklaagd over de corruptie en er werd hartgrondig geklaagd over de vele onbetaalde tickets en het oneigenlijke gebruik van publieke middelen bestemd voor de opbouw van het land. Maar ach, who cares?
En toen Nederland er niet meer was, toen begonnen de problemen pas goed. De verbeelding van de regering Arron, dat ze in staat zou zijn om zich een leger te kunnen permitteren, zonder maar een koperen cent uit te geven. Maar het leger had men nodig als onderdeel van de banencarrousel. Ook de ideeën van sommigen die meenden dat het aanleggen van een spoorlijn belangrijker was dan geld investeren in Human Capital was een politieke blunder van episch formaat.
Het is ontluisterend te moeten constateren dat de coup van 1980 het onvermijdelijke gevolg was van institutionele en bestuurlijke verwaarlozing. Er was geen andere weg voor Surinaamse democratie, dan de weg naar de afgrond; het land was ten prooi gevallen aan amateurs en politieke avonturiers van diverse pluimage: naast de Groep van 16 waren er nog vijf of zes andere groepen met daarin in wisselende samenstelling, officieren en lagere rang SKM-ers, burgers, politietoppers, linkse politici van de Volkspartij en de Socialistische partij, leden van de zittende regering, kortom een bonte stoet van lieden die allemaal bezig waren de regering omver te werpen

De ondermijning van de democratie kwam na 1980 in een stroomversnelling terecht, zonder dat de burger daar iets van merkte. Het is ontluisterend te moeten constateren dat het militaire regime de klus van de oude elites slechts afgemaakt heeft, want de democratie in Suriname bestond op dat moment uit niets anders dan het organiseren van de parlementsverkiezingen. En verkiezingen organiseren, zegt totaal niets over de kwaliteit van de democratie. Integendeel.
Na 1980 was er geen enkel controlemechanisme meer over, daar hebben de militaire machthebbers wel voor gezorgd. De militairen hebben Suriname tot een kleptocratie omgetoverd, en de corruptie naar een nieuwe hoogte getild. Eerst verdwenen de verdragsmiddelen die Nederland zo gul verstrekte, daarna verdwenen fondsen, credit-lines, leningen uit Brazilië, Libië, en god weet waar. Victoria kapot. Vernield. Wageningen kapot. Rijstsector dood. Spoorlijnen van nergens naar nergens, overwoekerd door de jungle.
Toen de oude etnische partijen weer aan de macht kwamen in 1987, werd het niet helaas beter, want die club was slechts geïnteresseerd in het herstel van de status quo. De oude schoenen waren terug, en hoe! Politici die posities opeisten alsof ze op hèt pluche geboren waren als uitruil. De oude machthebbers (lees: legerleiding) die alle ruimte kregen om zich politiek te organiseren, zonder al teveel tegenstand. De militairen hebben zich nimmer teruggetrokken uit het politieke leven, integendeel. Ze werden steeds sterker, ze verwierven legitieme regeermacht in 1995. Ook toen hebben ze laten zien wie zij waren. De kiezer vond het in 2010 niet nodig notitie te nemen. In 2015 ging de kiezer zelfs nog voor vijf….
Het keer op keer vertrappen van de rechtsstaat, politici die lak hebben aan de mensenrechten, lak aan het volk, corruptie, geheimzinnigheid, gebrek aan bestuurlijke transparantie maakt uiteindelijk herstel zeer moeilijk. Zo leert ons de ervaring. Democratie is als een plant, zonder water, zonlicht en mest sterft het een erbarmelijke dood. En dat moeten wij als burgers goed beseffen.

Leiden, 2018,
Dr. Natascha Adama
... Zie meerZie minder

60 m geleden

Dagblad Suriname

Denemarken

150 kerstmannen houden wereldcongres in bloedheet Kopenhagen

In Kopenhagen kwamen naar jaarlijkse gewoonte meer dan 150 kerstmannen vanuit alle hoeken van de wereld samen voor het 61e Santa Claus World Congress. Tijdens het drie dagen durende evenement varen de kindervrienden onder meer in een bootje, stappen ze mee in een parade en bezoeken ze de kleine zeemeermin. Het hoogtepunt zal het jaarlijkse wereldkampioenschap ‘obstakelrace voor kerstmannen’ zijn. Onder de baarden en het fluweel zal er alleszins veel gezweet worden. De temperaturen in Stockholm flirten met de 30 graden.
... Zie meerZie minder

1 uur geleden

Dagblad Suriname

België

650 kilo coke met bestemming Antwerpen onderschept in Brazilië

In de haven van het Braziliaans Santos is vorige week opnieuw een aanzienlijke lading cocaïne met als bestemming Antwerpen onderschept.
In een container met zakken sojabonen troffen de douaniers liefst dertien zakken met telkens vijftig kilogram cocaïne aan, goed voor een vangst van 650 kilogram van het witte poeder.

De Braziliaanse speurders gaan ervan uit dat de drugs buiten medeweten van de expediteur tussen de lading verborgen werden volgens de zogenaamde ‘rip-off’ techniek.
... Zie meerZie minder

België

650 kilo coke met bestemming Antwerpen onderschept in Brazilië

In de haven van het Braziliaans Santos is vorige week opnieuw een aanzienlijke lading cocaïne met als bestemming Antwerpen onderschept.
In een container met zakken sojabonen troffen de douaniers liefst dertien zakken met telkens vijftig kilogram cocaïne aan, goed voor een vangst van 650 kilogram van het witte poeder.

De Braziliaanse speurders gaan ervan uit dat de drugs buiten medeweten van de expediteur tussen de lading verborgen werden volgens de zogenaamde ‘rip-off’ techniek.

 

Commentaren

Was 't geen waspoeder?

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Vliegtuig met IMF-directeur maakt noodlanding

BUENOS AIRES - Een vliegtuig van American Airlines met de directeur van het Internationaal Fonds Christine Lagarde aan boord heeft zondag een noodlanding gemaakt. Argentijnse media melden dat na opstijgen in Buenos Aires de cabinedruk wegviel, waarna de piloot omkeerde. Het toestel was op dat moment zo'n tweehonderd kilometer verwijderd van de Argentijnse hoofdstad.

Niemand raakte gewond bij het incident. Lagarde was dit weekend in Argentinië voor de bijeenkomst van de G20, de groep van twintig belangrijke economieën.
... Zie meerZie minder

Vliegtuig met IMF-directeur maakt noodlanding

BUENOS AIRES  - Een vliegtuig van American Airlines met de directeur van het Internationaal Fonds Christine Lagarde aan boord heeft zondag een noodlanding gemaakt. Argentijnse media melden dat na opstijgen in Buenos Aires de cabinedruk wegviel, waarna de piloot omkeerde. Het toestel was op dat moment zon tweehonderd kilometer verwijderd van de Argentijnse hoofdstad.

Niemand raakte gewond bij het incident. Lagarde was dit weekend in Argentinië voor de bijeenkomst van de G20, de groep van twintig belangrijke economieën.

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Bosbranden bij Athene

Rook afkomstig van bosbranden ten westen van de Griekse hoofdstad Athene kleuren de lucht boven de Akropolis oranjegeel. De branden zijn ontstaan bij de populaire badplaats Kineta, zo'n 54 kilometer buiten Athene. Meer dan 30 brandweerauto's krijgen steun van vliegtuigen bij het blussen van de vuurzee. Inwoners moesten maandag hun huizen verlaten om aan de door de wind opgejaagde vlammen te ontkomen.
... Zie meerZie minder

Bosbranden bij Athene

Rook afkomstig van bosbranden ten westen van de Griekse hoofdstad Athene kleuren de lucht boven de Akropolis oranjegeel. De branden zijn ontstaan bij de populaire badplaats Kineta, zon 54 kilometer buiten Athene. Meer dan 30 brandweerautos krijgen steun van vliegtuigen bij het blussen van de vuurzee. Inwoners moesten maandag hun huizen verlaten om aan de door de wind opgejaagde vlammen te ontkomen.

2 uur geleden

Dagblad Suriname

NL

Waarom wespen een topjaar hebben

Normaal komt de overlast van wespen pas in augustus. Dit jaar is het gezoem rond zoetigheid en de barbecue al eerder begonnen en volgens kenners wordt het erg dit jaar. De oorzaak de combinatie van warmte en droogte in juni.

De nesten konden onder gunstige omstandigheden groter worden dan normaal, zegt een deskundige tegen Die Welt. Die raadt ook aan nesten niet onder meer te vernietigen. “Wespen hebben nut, bijvoorbeeld als natuurlijke ongediertebestrijders. Wespen zijn ook voedsel voor andere insecten zoals horzels.”
Voor de meeste mensen zijn wespensteken vervelend, maar onschuldig. Een wespensteek wordt bij de meeste mensen binnen 24 uur minder pijnlijk.

Zoek echter onmiddellijk medische hulp als je in de mond of nek bent gestoken, als je na een steek duizelig of misselijk wordt, of zodra je een ongewone zwelling of extreme pijn na een steek ervaart.

Een stervende wesp scheidt een stof af die andere wespen kwaad maakt. Kijk voor je een wesp doodt dus even of er een nest in de buurt is of andere wespen rondvliegen.
In vergelijking met andere zwarte en gele insecten herken je wespen aan hun smalle middel.
... Zie meerZie minder

NL

Waarom wespen een topjaar hebben

Normaal komt de overlast van wespen pas in augustus. Dit jaar is het gezoem rond zoetigheid en de barbecue al eerder begonnen en volgens kenners wordt het erg dit jaar. De oorzaak de combinatie van warmte en droogte in juni.

De nesten konden onder gunstige omstandigheden groter worden dan normaal, zegt een deskundige tegen Die Welt. Die raadt ook aan nesten niet onder meer te vernietigen. “Wespen hebben nut, bijvoorbeeld als natuurlijke ongediertebestrijders. Wespen zijn ook voedsel voor andere insecten zoals horzels.”
Voor de meeste mensen zijn wespensteken vervelend, maar onschuldig. Een wespensteek wordt bij de meeste mensen binnen 24 uur minder pijnlijk.

Zoek echter onmiddellijk medische hulp als je in de mond of nek bent gestoken, als je na een steek duizelig of misselijk wordt, of zodra je een ongewone zwelling of extreme pijn na een steek ervaart.

Een stervende wesp scheidt een stof af die andere wespen kwaad maakt. Kijk voor je een wesp doodt dus even of er een nest in de buurt is of andere wespen rondvliegen.
In vergelijking met andere zwarte en gele insecten herken je wespen aan hun smalle middel.

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Trump dreigt Iran te vernietigen

De president van Iran waarschuwde Amerika zondag. Dat viel verkeerd en leidde tot een ernstige bedreiging door president Trump. Die zo boos was dat dit keer de hele tweet in hoofdletters was.

NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE.

WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

Trump heeft alle toenadering die tussen Iran en het westen was ontstaan tijdens Obama teniet gedaan. Iran dreigt daarom met tegenmaatregelen, onder meer met het blokkeren van de olie-export uit de Perzische golf.
... Zie meerZie minder

Trump dreigt Iran te vernietigen

De president van Iran waarschuwde Amerika zondag. Dat viel verkeerd en leidde tot een ernstige bedreiging door president Trump. Die zo boos was dat dit keer de hele tweet in hoofdletters was.

NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE.

WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

Trump heeft alle toenadering die tussen Iran en het westen was ontstaan tijdens Obama teniet gedaan. Iran dreigt daarom met tegenmaatregelen, onder meer met het blokkeren van de olie-export uit de Perzische golf.

 

Commentaren

Waarom denk ik altijd aan een varkensstal ..als ik zijn foto zie..? BBQ TIME.!

WW3 let it happen

Zooo wanneer gaat er eindelijk vrede heersen in de wereld

Kom op trump

+ Meer commentaren

The Custom Facebook Feed plugin

Dagblad Suriname

Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal

R.P The Hot One – 89. 7FM
ACME/RP Radio- 91.3 FM.
Nickerie.103.5 FM

RBN TV 5.1

Een volle uitzending voor u als burger om uw mening over maatschappelijke gebeurtenissen te geven via tel #532037