Maisha Neus

Facebook Posts

18 uur geleden

STREI

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Vooral bestuurlijke en ambtelijke integriteit! Geen ambtsvervuiling. Geen ambtelijke en politieke willekeur.

Recht en waarheid !!

18 uur geleden

STREI

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

nobel streven ook het uitgangspunt van de anti corruptiewet, die met applaus werd goed gekeurd en waar dna leden een notariele verklaring omtrent hun bezittingen, moeten laten registreren, edoch nog geen inwerkingtreding ervan, alsook geen scholing van accountants in forensische accountancy, waar de Clas onderzoeken verricht terwijl zij organiek thuishoren bij het ministerie van financien en daar ook rapporteren. Zij hebben dus alle kans zaken weg te moffelen

👏

Recht en waarheid !

18 uur geleden

STREI

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Duidelijke termijn official rapporten overleggen en verantwoorden.

1 dag geleden

STREI

Stelling:
De oplossing voor haast elk probleem ligt vaak genoeg bij het volk.

Ook wordt het probleem vaak genoeg door het volk gecreëerd.

Waarom?
- Het volk kiest (bewust/ onbewust) voor haar leiders.
- Er is geen eenheid. We vormen pas een eenheid wanneer er gefeest wordt.
Is het land in rep en roer, dan gebruikt men social media slechts als uitlaatklep, maar een eenheid vormen en samen actie ondernemen doet men niet.

Eens of oneens?

Motiveer uw antwoord.
... Zie meerZie minder

Stelling:
De oplossing voor haast elk probleem ligt vaak genoeg bij het volk. 

Ook wordt het probleem vaak genoeg door het volk gecreëerd.

Waarom?
- Het volk kiest (bewust/ onbewust) voor haar leiders.
- Er is geen eenheid. We vormen pas een eenheid wanneer er gefeest wordt. 
Is het land in rep en roer, dan gebruikt men social media slechts als uitlaatklep, maar een eenheid vormen en samen actie ondernemen doet men niet. 

Eens of oneens? 

Motiveer uw antwoord.

 

Commentaren

Suriname kent van oorsprong een diversiteit die mooi is maar ook uitdagingen kent. Mensen leven vanuit verschillende religieuze, culturele en sociale patronen. De vrijheid om dit te doen kan verdeling brengen als men niet bewust ernaar streeft samen te werken aan gemeenschappelijke belangen. Er moet een besef komen dat onze vrijheid om van elkaar te mogen verschillen alleen goed kan blijven doorbestaan als we SAMEN ervoor zorgen dat IEDER VAN ONS gelukkig en welvarend kan leven in dit land. Individualisme en egoïsme werkt in ons land niet, omdat mensen in dit land aan elkaar zijn gegeven en naar elkaar zullen moeten uitkijken als ze het zelf goed willen blijven hebben. Elke gedachte die alleen gericht is op het vooruit helpen van 1 persoon of 1 groep zal alle groepen, DE HELE SAMENLEVING, achterhouden. Onze diversiteit vraagt ons om te blijven werken aan onderdelen in onze samenleving die ons aan elkaar binden. Veel mensen werken nu echter juist aan verdeling....men verwijt burgers die in het verleden gebruik hebben gemaakt van stemrecht om te kiezen voor een bepaalde partij indirect van moord...terwijl men wel zegt democratische VRIJE VERKIEZINGEN voor te staan....als dat zo is mag niemand geïntimideerd worden om zijn recht te gebruiken, niemand mag verweten worden zich te uiten....INTIMIDATIE is een verkeerd en negatief instrument om mensen te motiveren. Mensen die hiertoe aanzetten leggen zelf de basis voor excessen zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan. De juiste uitdaging is dat mensen elkaar ervan overtuigen wat goed is voor allen op een vreedzame manier zodat er ook vreedzaam naar een goede gemeenschappelijke situatie kan worden gewerkt. Het opzetten van mensen tegen elkaar zal iedereen schaden en niemand iets goeds brengen. Politieke partijen behoren voornamelijk een positief geluid te laten horen. Het is gemakkelijk anti te zijn, maar het is beter een positief alternatief te bieden omdat dit mensen positief maakt en VERTROUWEN geeft, zodat wanneer de partij zelf gaat regeren men niet met een door zichzelf gezaaid negativisme te maken krijgt. BESTUREN IS VERANTWOORDING NEMEN OM HET JUISTE TE DOEN EN TE LATEN DOEN!

Decolonize de mind van Surinamers als bevolking. Mentally still enslaved, als volk

Huidige tijd : Eens. Omdat wij op een of ander manier zijn blijven steken in oude traditie. Goed maar aan de andere kant zijn wij ver achter qua ontwikkeling en technologie van landen die op ons niveau zijn gestart. Wij hebben een lange weg te gaan ,maar worden nu echt gestikt naar onder. Ik denk dat de gedachte van de surinamer veranderd moet worden. Niet tot vandaag of morgen denken maar ruimer neem tot 20 jaar. Waar zijn wij over 20 jaar ? Hoe willen wij over 20 jaar zijn? Denk altijd een stap vooruit en neem anderen mee. Breek niemand af want wij hebben elkaar nodig.

Eens !

Eens, maar kijk maar naar de gele vesten die dit hebben gecreëerd. Als we nu naar suriname kijken dan zien we dat we deze typen hardcore protest leiders niet hebben. De reden dat ik dat zeg lig in het feit dat de mensen in suriname geen tactiek hebben om het volk te stimuleren en te motiveren om door te zetten, terwijl de gele vesten dat wel in zich hebben. Het begon met de verhoging van de brandstof en het zet zich nu voort.

Helemaal eens. Het volk is echter 8 jaren lang geindoctrineerd geworden door verdeel en heerspoltiek. Neem nog eens mee dat de doorsnee burger laag geschoold is. Het resultaat is argwaan en argwaan in stede vn eenheid.

Verdeel-en-heerspolitiek Devide et impera Een manier van besturen waarbij je groepen in een land tegen elkaar opzet om te voorkomen dat ze samen zullen werken. Zo kun je makkelijker heersen over dat land. De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden en hoeft de derde partij, diegene die deze tactiek gebruikt, niet te vrezen dat de eerste twee samen tegen hem zullen optreden. Er is geen eenheid we claimen een vreedzame samenleving, maar de onderlinge jaloezie is een splijtzwam in onze samenleving die multi etnisch is gekleurd. De perikelen rondom V7 in 2015 zijn onmiskenbaar een voorbeeld waar gebleken is hoe moeilijk het hei om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Eens, we moeten als samenleving ons zelf gaan organiseren, je hoeft niet i d politiek te stappen om veranderingen te brengen, bij een goede samenwerking en inbrengen van structuur, kunnnen wij als samenleving any regering dicteren welke richting ze op moeten voor het welzijn v d samenleving...

DIT zijn Fransen, geen Surinamers! Srananman Fredeh!😂

WE HEBBEN NIET DE MENTALITEIT 💯. en natuurlijk eens.

Mischien is het volk bang?

Su is geen frans

Als je de massa niet aanspreekt gaan ze niet achter je lopen

nope, we willen/kunnen het niet erger maken dan t al is.

Geschiedenis herhaalt zich...👏🏾

Dus... NO in-fighting!!!!

+ Meer commentaren

1 dag geleden

STREI

STREI! is per heden ook op instagram! 🔥🔥🔥

Zoek ons op instagram: @streisuriname

Of

Klik op de link:
https://www.instagram.com/streisuriname/


See you on instagram!
... Zie meerZie minder

STREI! is per heden ook op instagram! 🔥🔥🔥

Zoek ons op instagram: @streisuriname 
 
                Of

Klik op de link: 
https://www.instagram.com/streisuriname/

        
See you on instagram!

 

Commentaren

en twitter??

2 dagen geleden

STREI

STREI! Family Grantangi fi 💙💙💙💙 ... Zie meerZie minder

STREI! Family Grantangi fi 💙💙💙💙

 

Commentaren

Growing...AGAIN.

2 dagen geleden

STREI

Where Curtis Hofwijks at? 🤣🤣🤣🤣

Mika Mancée a yu mi e bel so aksi advies fu bondru den Srananmang lek fa yu bondru den Fransman?
... Zie meerZie minder

Where Curtis Hofwijks at? 🤣🤣🤣🤣

Mika Mancée a yu mi e bel so aksi advies fu bondru den Srananmang lek fa yu bondru den Fransman?

4 dagen geleden

STREI

Reeds 36 Jaar gedenkt onze samenleving op haar eigen manier de gevallenen op de dag van 8 December. Een uiterst gevoelig onderwerp voor de totale samenleving ongeacht de politieke kleur of invalshoek vanwaar uit het benaderd wordt.
Het is een periode uit onze geschiedenis die vaak bij het ter sprake brengen ervan zeer polariserend werkt.

Hoe verder met deze materie, hoe verder met onze natie?
Laat ons nu eindelijk de verwerking en de verantwoordelijkheid hiervoor eindelijk als natie dragen met uiteraard daaraan gekoppeld ieder individu zijn of haar specifieke individuele verantwoordelijkheid!!!

STREI staat voor een a politieke gedenking van alle slachtoffers van politiek geweld in Suriname, omdat de waarde van een mensenleven niet aan een politieke kleur kan en mag worden gekoppeld.
STREI wenst de samenleving en in het byzonder de nabestaanden van allen die het leven hebben gelaten ten gevolge van politiek geweld heel veel sterkte toe.

Wij zeggen dan ook toepasselijk hand in hand met de samenleving in koor :
SURINAME DIT MAG NOOIT MEER!!!!!!
... Zie meerZie minder

Reeds 36 Jaar gedenkt onze samenleving op haar eigen manier de gevallenen op de dag van 8 December. Een uiterst gevoelig onderwerp voor de totale samenleving ongeacht de politieke kleur of invalshoek vanwaar uit het benaderd wordt.
Het is een periode uit onze geschiedenis die vaak bij het ter sprake brengen ervan zeer polariserend werkt.

Hoe verder met deze materie, hoe verder met onze natie? 
Laat ons nu eindelijk de verwerking en de verantwoordelijkheid hiervoor eindelijk als natie dragen met uiteraard daaraan gekoppeld ieder individu zijn of haar specifieke individuele verantwoordelijkheid!!!

STREI staat voor een a politieke gedenking van alle slachtoffers van politiek geweld in Suriname, omdat de waarde van een mensenleven niet aan een politieke kleur kan en mag worden gekoppeld. 
STREI wenst de samenleving en in het byzonder de nabestaanden van allen die het leven hebben gelaten ten gevolge van politiek geweld heel veel sterkte toe.

Wij zeggen dan ook toepasselijk hand in hand met de samenleving in koor :
SURINAME DIT MAG NOOIT MEER!!!!!!

 

Commentaren

Dit mag inderdaad NOOIT MÉÉR gebeuren. Degenen díe er toen bij waren en weten én hebben meegemaakt de wreedheden die door de militaire machthebbers zijn gepleegd moeten gerechtigheid krijgen alvorens over te gaan tot de verwerking van de gruwelijkheden. Gerechtigheid zal zegevieren.

4 dagen geleden

STREI

De burger en de politiek.

Alhoewel nog niet formeel, is in politieke zin de verkiezingspropaganda machine reeds opgestart.
Dit is bij een nadere beoordeling logisch te noemen gezien het feit dat in onze republiek waar met hoogte en dieptepunten de beleving van de democratie zich blijft ontwikkelen.
Deze ontwikkeling werkt het best of sterker nog zal in positieve dan wel negatieve zin plaatsvinden, afhankelijk van de balans tussen onder andere het politiek / maatschappelijk bewustzijn van het volk enerzijds en de qualiteit van het politiek/maatschappelijk leiderschap anderzijds.
Het is meer dan noodzakelijk dat wij als volk stellingen /uitspraken en besluiten van onze leiders dan ook goed te analyseren.
Enkele uitspraken uit onze politieke geschiedenis :

1. Wij kunnen liever de boten opknappen i. p. v onbetaalbare bruggen te bouwen!!!, Gaan wij brood met brug eten!!!!
OPPOSITIE periode Wijdenbosh 96-00.
2. Het recht op vrije meningsuiting is in gevaar!!!!! OPPOSITIE periode VENETIAAN 05 - 10
3. Militairen horen niet op een podium thuis in uniform tijdens een politieke partij manifestatie !!!!! COALITIE periode Venetiaan 00 - 05
4. Het overheidsapparaat gaat gesaneerd worden: ALLE partijen niet in het machtscentrum!! Vanaf ' 87!!!!!

Een analyse van bovenstaande uitspraken leert ons dat de uitspraken niets te maken hadden met de drang dan wel het oprecht voornemen indringende en misschien zelf fundamentele hervormingen in onze samenleving door te voeren. Simpel omdat er van de uitspraken en of standpunten cq inzichten bij de gang naar de oppositie of coalitie banken niks meer over bleef.

Het feit dat dit ons als samenleving keer op keer gelapt werd heeft voor een groot deel aan ons zelf gelegen omdat WIJ als volk ons niet hebben geschaard achter een visie of ideologie maar achter PERSOONLIJKHEDEN. Ik zeg bewust geen personen. Dit heeft tot gevolg gehad dat wanneer Venetiaan aan de macht was een deel van de samenleving wel staakte omdat het hun recht was volgens hun.
Maar wanneer Bouterse aan de macht was deze zelfde groep staken A-nationaal en slecht voor de economie vond!

Wij moeten nogmaals dus gaan leren consequent onze politieke leiders te volgen en een waardeoordeel te doen over hun besluiten op grond van kritische analyses en persoonlijke affiniteit!!!!
Aan u de uitnodiging om een analyse te doen over onder andere wie nu voor of tegen de wijziging van de kieswet is, als dit de afgelopen jaren consequent het standpunt was of als ze steeds nieuwe heldere momenten en dus standpunten hebben.

Wat exact in de voorgestelde wijzigingen voorgesteld is, welke consequenties het voor de partijen zal hebben, en BOVENAL WELKE CONSEQUENTIES HET VOOR U ALS BURGER ZAL HEBBEN!!!!

Ik propageer het ontwikkelen van het bewustzijn dus gooi ik de discussielijn bij deze open….

WE HEBBEN HUISWERK!!!!!!!

Jermain Day
STREI!
... Zie meerZie minder

De burger en de politiek. 

Alhoewel nog niet formeel, is in politieke zin de verkiezingspropaganda machine reeds opgestart. 
Dit is bij een nadere beoordeling logisch te noemen gezien het feit dat in onze republiek waar met hoogte en dieptepunten de beleving van de democratie zich blijft ontwikkelen.
Deze ontwikkeling werkt het best of sterker nog zal in positieve dan wel negatieve zin plaatsvinden, afhankelijk van de balans tussen onder andere het politiek / maatschappelijk bewustzijn van het volk enerzijds en de qualiteit van het politiek/maatschappelijk leiderschap anderzijds.
Het is meer dan noodzakelijk dat wij als volk stellingen /uitspraken en besluiten van onze leiders dan ook goed te analyseren.
Enkele uitspraken uit onze politieke geschiedenis :

1. Wij kunnen liever de boten opknappen i. p. v onbetaalbare bruggen te bouwen!!!, Gaan wij brood met brug eten!!!!
 OPPOSITIE periode Wijdenbosh 96-00.
2. Het recht op vrije meningsuiting is in gevaar!!!!! OPPOSITIE periode VENETIAAN 05 - 10
3. Militairen horen niet op een podium thuis in uniform tijdens een politieke partij manifestatie !!!!! COALITIE periode Venetiaan 00 - 05
4. Het overheidsapparaat gaat gesaneerd worden: ALLE partijen niet in het machtscentrum!! Vanaf 87!!!!!

Een analyse van bovenstaande uitspraken leert ons dat de uitspraken niets te maken hadden met de drang dan wel het oprecht voornemen indringende en misschien zelf fundamentele hervormingen in onze samenleving door te voeren. Simpel omdat er van de uitspraken en of standpunten cq inzichten bij de gang naar de oppositie of coalitie banken niks meer over bleef.

Het feit dat dit ons als samenleving keer op keer gelapt werd heeft voor een groot deel aan ons zelf gelegen omdat WIJ als volk ons niet hebben geschaard achter een visie of ideologie maar achter PERSOONLIJKHEDEN. Ik zeg bewust geen personen. Dit heeft tot gevolg gehad dat wanneer Venetiaan aan de macht was een deel van de samenleving wel staakte omdat het hun recht was volgens hun.
Maar wanneer Bouterse aan de macht was deze zelfde groep staken A-nationaal en slecht voor de economie vond! 

Wij moeten nogmaals dus gaan leren consequent onze politieke leiders te volgen en een waardeoordeel te doen over hun besluiten op grond van kritische analyses en persoonlijke affiniteit!!!!
Aan u de uitnodiging om een analyse te doen over onder andere wie nu voor of tegen de wijziging van de kieswet is, als dit de afgelopen jaren consequent het standpunt was of als ze steeds nieuwe heldere momenten en dus standpunten hebben. 

Wat exact in de voorgestelde wijzigingen voorgesteld is, welke consequenties het voor de partijen zal hebben, en BOVENAL WELKE CONSEQUENTIES HET VOOR U ALS BURGER ZAL HEBBEN!!!!

Ik propageer het ontwikkelen van het bewustzijn dus gooi ik de discussielijn bij deze open….

WE HEBBEN HUISWERK!!!!!!!

Jermain Day
STREI!

 

Commentaren

STREI DIF' STREI! 💪🏽💪🏽💪🏽

wist niet dat wij persoonlijkheden hebben in ons land , want de persoonlijkheid wordt omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt. Eenvoudig uitgedrukt: de manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, noemen we persoonlijkheid. Onderzoek laat zien dat de persoonlijkheid gedurende de levensloop kan veranderen ten gevolge van levensgebeurtenissen.

goed zo!! we gaan ervoor!!!

Corruptie is een ziektevirus dat onze economie heeft aangetast. Velen zijn het erover eens dat corruptie moet worden voorkomen, en waar dat niet lukt dient te worden bestreden – ook al is het een wanhopige strijd met weinig kans op een gunstig resultaat, en al helemaal geen kans op absoluut succes. Die strijd vereist gemotiveerde mensen. Dikwijls zijn regeringen niet gemotiveerd en zijn de topbestuurders juist de bron en grootste profiteurs van corruptie. In veel landen staat de politie bovenaan de ranglijst van ‘meest corrupte overheidsdienst’. Mensen moeten dan zelf inzien dat corruptie bepaald niet het ‘smeermiddel’ is dat onze economie draaiende houdt, maar dat corruptie juist economisch schadelijk is en de veroorzaker is van onjuiste beslissingen tegen onjuiste prijzen. Zij moeten dan zichzelf organiseren om zich tegen corruptie te verweren. Die strijd moet gevoerd worden op velerlei terreinen tegelijkertijd, door: • politieke hervormingen, inclusief financiering van politieke partijen en verkiezingen; • economische hervormingen, regulering van markten en financiële sector; • financiële controles: budget, boekhouden, rapportage; • openbaar toezicht: media, parlement, lokale bestuursraden, registratie; • openbaarheid van informatie en gegevens; • handhaving van wetten en regels; • versterking van het rechtssysteem; • institutionele hervormingen: belastingdienst, douane, ambtenarij; • klokkenluiders en NGO’s.(niet gouvermentale organisaties) Corruptie heeft te maken met macht en machtsuitoefening. Iedereen die over macht beschikt weet dat macht waarde heeft. Als je maar genoeg macht hebt (bijvoorbeeld de multinationale bedrijven), dan kun je waar je dat ook maar wilt de wet naar je hand zetten. Dat gebeurt dan ook. Degenen die daarin bemiddelen zijn wat we noemen de ‘lobbyisten’, de tussenpersonen die bij de machthebbers aankaarten hoe de zaken eigenlijk in elkaar zitten en die ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de (naaste) toekomst machthebber blijven. Heb je geen macht dan kun je niet anders doen dan de wet volgen of omkopen! De interessante consequentie van het voorgaande is ook dat de machthebbers als het lobbyen goed lukt ook altijd kunnen claimen de wet te volgen, die wet hebben ze immers zelf zo gevormd dat die voor hen passend zou zijn! Een tweede consequentie is dat waar veel geld beschikbaar is (dwz niet geregistreerd en voor gebruik goed geadministreerd) om te kunnen omkopen, daar ook veel corruptie is. Gevolg is dat alle dictators rijk eindigen?

6 dagen geleden

STREI

Doe mee en ken je status! ... Zie meerZie minder

Doe mee en ken je status!

The Custom Facebook Feed plugin