Nickerie

Facebook Posts

2 maanden geleden

nickerienieuws.com

Jitendra Kalloe: “Basiszorg is verkiezingsstunt geworden”
18-08- 2018
“Basiszorg is verkiezingsstunt geworden”De periode waarbinnen het Nickeriaanse volk hun basiszorgverzekeringskaarten mochten afhalen in hun eigen woonomgeving (in het gebouw van de Maritieme Autoriteit Suriname), is gisteren afgesloten. Volgens de volksvertegenwoordiger, Jitendra Kalloe (VHP), lijkt de afhandeling van de basiszorgaanvragen c.q. verlenging steeds meer op een verkiezingsstunt. In gesprek met Dagblad Suriname licht hij toe waarom hij deze mening is toegedaan. “De medewerkers die de mensen moesten registreren/begeleiden zijn selectief te werk gegaan, terwijl de basiszorg voor een ieder toegankelijk moet zijn. Er is een heel onmenselijke behandeling gegeven aan het gros van de Nickerianen. Zij die geen inkomen hebben en niet zover zijn om een formulier zelf in te vullen, zijn gewoon weggestuurd”, vertelt Kalloe vol verbazing.

Hij merkt op dat de formulieren, die bestemd waren voor personen jonger dan 16 jaar en de 60-plussers, zeer onprofessioneel eruit zagen. “Het had slechts vragen over de inkomsten en uitgaven. Verder niets meer. Hoe beoordeelt men zoiets?” Kalloe accentueert dat de werkelijke gedachte achter de basiszorgverzekeringswet niet verloren mag gaan. Onder de huidige omstandigheden kan men nergens terecht zonder een SZF-kaart of basiszorgkaart. “Als je naar de arts of ziekenhuis gaat, heb je zo een kaart nodig, anders wordt je niet geholpen. Het is dus heel triest dat men een groot deel van de mensen niet goed kan opvangen en begeleiden, en alleen erop uit is om zulke gevoelige zaken als een verkiezingsstunt te gebruiken”, aldus Kalloe.

KSR
... Zie meerZie minder

4 maanden geleden

nickerienieuws.com

Djotis Jaggernath: ‘Minister Elias is een schande voor het ministerie’
18-06- 2018
Djotis Jaggernath
Djotis Jaggernath

VHP-assembleelid tevens arts Djotis Jaggernath schroomt er niet voor om te zeggen dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, een schande is voor het ministerie. In gesprek met Dagblad Suriname uit de medicus zijn bezorgdheid hoe het gesteld zal zijn met de volksgezondheid in het land indien Elias gehandhaafd blijft als minister. Wanneer de kundigheid van de Volksgezondheid onder een vergrootglas wordt geplaatst, kan nu al gesteld zal worden dat het zeker niet de goede kant zal opgaan. Voor de medicus tevens politicus is het niet te rijmen dat een handelsman van de handelsschool leiding komt geven aan academici, artsen, gepromoveerde artsen en professoren. ‘Dit rijmt niet.’
Minister stond voor aap in parlement
Onlangs heeft de Volksgezondheid-minister een blunder geslagen in het parlement. Dit vindt Jaggernath ronduit ‘belachelijk’. Het parlement vroeg nadere uitleg aan de regering over de malversaties bij de bouw van het Academisch Medisch Centrum. De regering vroeg twee weken tijd om zich goed voor te bereiden. Van het parlement kreeg zij geen twee maar drie weken de tijd. Jaggernath verwachtte dat de regering extra goed voorbereid zou komen, welke vervolgens verwoord zou worden door de bewindsman van Volksgezondheid. Integendeel blijkt dat van een goede voorbereiding helemaal geen sprake is geweest. ‘Die man probeert ons tevreden te stellen met vier zinnen’, uit Jaggernath cynisch doelend op de Volksgezondheid-minister. Op die bewuste dag waren de president en de vicepresident afwezig. Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Ministers, Soewarto Moestadja, vroeg vervolgens om een schorsing.

Patrick Pengel is reddende engel
Na bijkans een schorsing van twee uren verwacht het parlement dat Elias met een gedegen antwoord op de proppen komt. Niets is minder waar. Zijn voorganger op het ministerie, Patrick Pengel, bleek de reddende engel te zijn voor Elias in het parlement. Met de verklaring van Pengel is Elias beslist niet vrijgesteld van zijn verantwoordelijkheden rond de malversaties. ‘We horen allemaal, we gaan de draad weer oppakken. Maar de minister moet ons ook komen uitleggen waar dat geld is gegaan’, zegt Jaggernath, met in ogenschouw het percentage van 10% dat is vrijgekomen. De politicus geeft ook mee dat Elias als algemeen directeur van het Mungra Medisch Centrum een goede job gedaan mag hebben, ondersteunt door de president en partijbonzen van de NDP, maar als minister van Volksgezondheid is het zaak dat hij tenminste zijn mannetje moet kunnen staan.

Asha Gajadien-Bhagwat
... Zie meerZie minder

6 maanden geleden

nickerienieuws.com

Jitendra Kalloe: “Van waar zal Soerdjan kapitaal vinden om projecten uit te voeren?”
14-04- 2018
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft inmiddels een nieuwe minister: Lekhram Soerdjan. De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) verwacht dat de nieuwe minister de achtergelaten chaos van zijn voorganger niet adequaat zal kunnen aanpakken. In gesprek met Dagblad Suriname brengt Kalloe in herinnering dat het ministerie door de rijstmagnaat Imro Manglie publiekelijk is verweten van corruptieve praktijken. “Tijdens het bewind van Algoe zijn er veel zaken aangehaald waarop er nooit een antwoord is gegeven, zoals het visvergunningschandaal en de pelmolenfraude ter waarde van USD 400.000. Niet omdat er een nieuwe minister is benoemd, betekent het dat al die zaken in een doofpot worden gestopt”, accentueert Kalloe. Hij is van oordeel dat Soerdjan de draad moet oppakken om het imago van het ministerie te herstellen. “We wachten nog steeds op een onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) op LVV.”

Soerdjan, die in een rijdende trein is gestapt, heeft getracht om zijn verantwoordelijkheden als minister meteen te dragen. Zo is hij bezig om de landbouw- en veeteeltgebieden te beschermen van wateroverlast. Daarbij beschouwt Soerdjan het opzetten van waterschappen als een goed hulpmiddel. In het kader hiervan heeft hij een bezoek gebracht aan de ressorten Weg naar Zee en Pomona. Alhoewel dit een goede aanvang is voor een nieuwe minister, voorspelt Kalloe dat er uiteindelijk niet veel tot stand zal komen. “Van waar gaan de financiële middelen komen? Bij Algoe waren er ook projecten opgestapeld die niet zijn uitgevoerd. Een landelijke aanpak voor herstel van lozingen, irrigatie, sluizen en kokers geschiedt bovendien niet binnen één dag. Daarom heb ik keer op keer gezegd om niet te wachten totdat het kalf verdronken is”, aldus de volksvertegenwoordiger.
... Zie meerZie minder

6 maanden geleden

nickerienieuws.com

Hanisha Jairam: ‘Dagblad mag mij niet vragen van waar ik geld krijg’
14-04- 2018
Districtsadministrateur Hanisha Jairam
Districtsadministrateur Hanisha Jairam

Districtsadministrateur Hanisha Jairam is niet betrouwbaar en zou gelijk haar biezen moeten pakken en ophoepelen. Tot deze conclusie komt een deel van de Nickeriaanse gemeenschap, die beweert dat Jairam flink sjoemelt met geld dat bestemd is voor het districtsfonds. Ook zou zij tijdens kantooruren op het commissariaat financiële middelen van mensen aannemen, die zogenaamd voor sociale projecten zullen worden ingezet. “Uiteindelijk ziet men deze sociale projecten niet en weet niemand wie, wat en hoeveel geeft, terwijl het ook nergens wordt geboekt. Je kunt in de functie van districtsadministrateur geen enkele cent aannemen en zeker niet tijdens kantooruren. Dat is heel gevaarlijk. Alles wat zij ontvangt, moet gestort worden in het districtsfonds. Wanneer er uitgegeven wordt, moet de districtsraad dan fiatteren. Dan pas is het legaal”, zegt een bron aan de krant.
Jairam: ‘Populariteit reden aanval’
Jairam om een reactie gevraagd, ontkent met klem dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan deze strafbare handelingen. Zij hekelt het feit dat haar naam steeds negatief naar buiten wordt gebracht. “Het is absoluut niet waar. Wie zijn dan de mensen die het aan me geven? Men moet gewoon beter kijken wat de wetgeving zegt en de structuren”, stelt de Jairam tegenover de krant. De districtsadministrateur benadrukt wel dat zij een sociaal persoon is. “Ik denk dat ik als persoon mensen wel mag helpen en daar mag Dagblad mij niet vragen van waar ik het geld krijg en waar niet.” Zij denkt dat haar populariteit in het district ervoor zorgt dat mensen haar steeds aanvallen. “Het is namelijk zo dat ‘mensen hun mondje nooit kunnen houden’. Ik denk dat men hierdoor eerder negatief gaat praten over een persoon dan positief. Wanneer iemand iets goeds doet, hoor je het heel weinig, maar wanneer mensen negativiteit moeten rondbazuinen hoor je dat overal”, aldus Jairam.

Doekhie: ‘Platgebeld door verontruste Nickerianen’
NDP-parlementariër Rachied Doekhie om een reactie gevraagd, zegt dat hij sinds afgelopen maandag ook plat wordt gebeld door verontruste burgers nadat bij de oplevering van een project van MMC aangegeven werd dat Jairam het project ondersteund zou hebben met gelden die zij van derden heeft ontvangen. “Deze zaak moet liever grondig onderzocht worden. Ik hoor de geluiden ook al geruime tijd en vind het heel triest. Ik roep justitiële instanties, de minister, districtscommissaris op om op te treden door duidelijkheid hierin te brengen. Er is onlangs een Anticorruptiewet aangenomen, dus het moet snel afgekondigd worden waarna dit soort handelingen zwaar kunnen worden afgestraft. Indien dit alles waar is, moet zij zelf instaan voor de consequenties. Je kunt geen middelen van de gemeenschap aftroggelen”, benadrukt de NDP’er.

Dc Joeloemsingh: ‘Als zij privé dingen doet is het dan weer iets anders’
Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh om een reactie gevraagd, bleek in eerste instantie geschrokken te zijn van de aantijgingen aan het adres van de districtsadministrateur. Volgens de burgervader kan hij wel zo goed als zeker zeggen dat Jairam in ieder geval niet kan sjoemelen met geld dat al in het districtsfonds zit. “De districtsadministratieve zaken zijn zodanig geregeld dat het gewoon niet kan zonder de dc”, stelt Joeloemsingh. Wat het aannemen van middelen voor sociale projecten betreft, verwees de dc de redactie naar Jairam zelf, aangezien hij zelf weinig zinnigs hierop zou kunnen zeggen. “Als zij privé dingen doet, is het dan weer iets anders”, benadrukt de dc tot slot.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Boeven bende

6 maanden geleden

nickerienieuws.com

HR Mones.Gaarne geef ik u door dat de toestellen van de speeltuin te Volksplein een goede beurt nodig hebben om de volgende redenen.t.w.1 Wip waptoestel heeft geen houvast.
2 Banden eronder plat en gescheurd.
3 De moerbouten zijn verroest en geven piepende geluiden .
4 Glijbaan moet goed geïnspecteerd worden van scherpe randen .
5 De fundamenten van de toestellen zijn zichtbaar en de randen zeer gevaarlijk voor de kinderen.
Wie erover gaat is mij niet bekend.
Verzoek aan u is om een kijkje te nemen.Ook de afbakening moet aangepakt worden.
Ik heb dit eergisteren, dus op dinsdag j.l.geconstateerd.U dankend met de vriendelijke groet.Hr ASHOK ALGOE.
... Zie meerZie minder

8 maanden geleden

nickerienieuws.com

Imro manglie ;de vicepresident heeft gezegd dat de min van lvv een dief is’ ... Zie meerZie minder

Image attachmentImage attachment

 

Commentaren

Dat is hij ook en een leugenaar.

Hahaha, de pot verwijt de ketel 😂😃

Allemaal een pot nat.

The Custom Facebook Feed plugin